Asst. Prof.Kadir TURGUT


Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Department of Persian Language and Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature, Eastern Languages and Literatures, Persian Language and Literature

Metrics

Publication

31

Project

3

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Abdurrahman Cami, Hayatı, Eserleri ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Fars Dili Ve Edebiyatı

2009

2009

Postgraduate

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Fars Dili Ve Edebiyatı

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature, Eastern Languages and Literatures, Persian Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Dilbilgisi II

Undergraduate

Undergraduate

Monografi Çalışmaları (Seminer) II

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Dilbilgisi IV

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Doctorate

Doctorate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Monografi Çalışmaları (Seminer) I

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Dilbilgisi III

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Dilbilgisi I

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Basın Dili I

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Kompozisyon I

Articles Published in Other Journals

2014

2014

Celâleddîn-i Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî (nşr. Abdullah Mes‘ûdî Ârânî)

TURGUT K.

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.32, pp.170-176, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Kemalpaşazâde'nin Hafız'a Ait Bir Beytin Şerhini İçeren Farsça Risalesi

TURGUT K.

Doğu Araştırmaları, vol.2013/1, no.11, pp.25-48, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Farsça Şiirlerde İstanbul ve Mirzâde Işkî’nin İstanbul’u Anlatan Şiirleri

TURGUT K.

Şarkiyat Mecmusı, no.19, pp.103-118, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Ali Ekber Dihhudâ Hayatı ve Eserleri

TURGUT K.

Doğu Araştırmaları, no.1, pp.89-98, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2007

2007

Modern Gazel Şairi: Sîmîn-i Behbehânî

TURGUT K.

Doğu Edebiyatı, vol.1, no.1, pp.3-6, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Türkiye Yazma Eser Kataloglarında Ekoller/Yaklaşımlar

Turgut K.

Katalog Konuşmaları, İstanbul, Turkey, 01 October 2020

2020

2020

Molla Cami Külliyatı Hakkında

Turgut K.

Nüshalarla Hasbihal, İstanbul, Turkey, 21 April 2020

2014

2014

Mesnevi’den Seçme Cevâhirü’l-Mevlevi ve Leâliyü’l-Mesnevi Adlı Eser ve Nüshaları

TURGUT K.

Ulusal Sempozyum Tarihi Süreçte Mevlâna ve Eserleri, Konya, Turkey, 01 January 2014, pp.281-294

2012

2012

Abdurrahman Câmî’nin Eserlerinde Azerbaycan

Turgut K.

Orta Əsrlər Şərqinin Tarixşünasliği və Mənbəşünasliği, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun, Baku, Azerbaijan, 08 May 2012, pp.50

2006

2006

Vefâ’da Eğitim, Bir Bina Bir Okul

TURGUT K.

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2006, pp.755-762

Books & Book Chapters

2021

2021

Şeyh Vefâ’nın Konya ve İstanbul’da Kurduğu Kütüphaneleri ve Vakfettiği Kitapları

Turgut K.

in: Osmanlı Kitap Koleksiyonleri II, Hatice Aynur,Tülay Artan, Editor, Turkuaz Yayıncılık, İstanbul, pp.56-68, 2021

2010

2010

Türk Edebiyatında Farsça Kerbela Mersiyeleri

TURGUT K.

in: Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Hakan Yekbaş, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, pp.509-520, 2010

Other Publications

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Board Member

Scientific Refereeing

December 2020

December 2020

Şehrin Dili

Scientific / Professional Book Published by Other Publishers

November 2020

November 2020

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2020

September 2020

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

NÜSHA

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

Divan Edebiyatı Araştırmaları

Other Indexed Journal

February 2017

February 2017

Şarkiyat Mecmuası

National Scientific Refreed Journal

January 2016

January 2016

The Naqd u Tahqiq

Other journals

October 2015

October 2015

Mukaddime

Other Indexed Journal

June 2015

June 2015

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Other journals

March 2015

March 2015

Şarkiyat Mecmuası

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2016

2016

Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri: Tecessüs ve İhtiras" Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2014

2014

II. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2012

2012

IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

Attendee

-Turkey

2012

2012

I. Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2012

2012

Orta ?srl?r Ş?rqinin Tarixşünasliği v? M?nb?şünasliği, Sovet İttifaqı Q?hr?manı, akademik  Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyin? h?sr olunmuş beyn?lxalq elmi simpoziumun

Attendee

Baku-Azerbaijan

2011

2011

Tarihi Süreçte Mevlana ve Eserleri Sempozyumu

Attendee

Konya-Turkey

2011

2011

Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2010

2010

Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Konferansı

Attendee

-Turkey

2010

2010

I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2008

2008

Siyasi İlimler Türk Derneği VI. Lisansüstü Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

2006

2006

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey