Dr.Öğr.Üyesi

Kadir TURGUT


Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2007 - 2009

2007 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Abdurrahman Cami, Hayatı, Eserleri ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı

2009

2009

Yüksek Lisans

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Fars Dili ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Farsça Dilbilgisi II

Lisans

Lisans

Monografi Çalışmaları (Seminer) II

Lisans

Lisans

Farsça Dilbilgisi IV

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Doktora

Doktora

Seminer

Lisans

Lisans

Monografi Çalışmaları (Seminer) I

Doktora

Doktora

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

Lisans

Farsça Dilbilgisi III

Lisans

Lisans

Farsça Dilbilgisi I

Lisans

Lisans

Farsça Basın Dili I

Lisans

Lisans

Farsça Kompozisyon I

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

İmam Rabbanî'nin Mektubat Adlı Eseri (Metin-İnceleme)

TURGUT K.

D.MOHAMMAD(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Kevkebi'nin Envaru'l Muhabbe Adlı Mesnevisi (Metin-İnceleme)

TURGUT K.

H.Küçük(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Celâleddîn-i Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî (nşr. Abdullah Mes‘ûdî Ârânî)

TURGUT K.

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.170-176, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Kemalpaşazâde'nin Hafız'a Ait Bir Beytin Şerhini İçeren Farsça Risalesi

TURGUT K.

Doğu Araştırmaları, cilt.2013/1, ss.25-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Farsça Şiirlerde İstanbul ve Mirzâde Işkî’nin İstanbul’u Anlatan Şiirleri

TURGUT K.

Şarkiyat Mecmusı, ss.103-118, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Ali Ekber Dihhudâ Hayatı ve Eserleri

TURGUT K.

Doğu Araştırmaları, ss.89-98, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Modern Gazel Şairi: Sîmîn-i Behbehânî

TURGUT K.

Doğu Edebiyatı, cilt.1, ss.3-6, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Türkiye Yazma Eser Kataloglarında Ekoller/Yaklaşımlar

Turgut K.

Katalog Konuşmaları, İstanbul, Türkiye, 01 Ekim 2020

2020

2020

Molla Cami Külliyatı Hakkında

Turgut K.

Nüshalarla Hasbihal, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2020

2014

2014

Mesnevi’den Seçme Cevâhirü’l-Mevlevi ve Leâliyü’l-Mesnevi Adlı Eser ve Nüshaları

TURGUT K.

Ulusal Sempozyum Tarihi Süreçte Mevlâna ve Eserleri, Konya, Türkiye, 01 Ocak 2014, ss.281-294

2012

2012

Abdurrahman Câmî’nin Eserlerinde Azerbaycan

Turgut K.

Orta Əsrlər Şərqinin Tarixşünasliği və Mənbəşünasliği, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun, Baku, Azerbaycan, 08 Mayıs 2012, ss.50

2006

2006

Vefâ’da Eğitim, Bir Bina Bir Okul

TURGUT K.

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2006, ss.755-762

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Şeyh Vefâ’nın Konya ve İstanbul’da Kurduğu Kütüphaneleri ve Vakfettiği Kitapları

Turgut K.

Osmanlı Kitap Koleksiyonleri II, Hatice Aynur,Tülay Artan, Editör, Turkuaz Yayıncılık, İstanbul, ss.56-68, 2021

2010

2010

Türk Edebiyatında Farsça Kerbela Mersiyeleri

TURGUT K.

Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Hakan Yekbaş, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, ss.509-520, 2010

Diğer Yayınlar

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

Şehrin Dili

Diğer Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap

Kasım 2020

Kasım 2020

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

NÜSHA

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Divan Edebiyatı Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Şarkiyat Mecmuası

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

The Naqd u Tahqiq

Diğer Dergiler

Ekim 2015

Ekim 2015

Mukaddime

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer Dergiler

Mart 2015

Mart 2015

Şarkiyat Mecmuası

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri: Tecessüs ve İhtiras" Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

II. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

I. Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

Orta ?srl?r Ş?rqinin Tarixşünasliği v? M?nb?şünasliği, Sovet İttifaqı Q?hr?manı, akademik  Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyin? h?sr olunmuş beyn?lxalq elmi simpoziumun

Katılımcı

Baku-Azerbaycan

2011

2011

Tarihi Süreçte Mevlana ve Eserleri Sempozyumu

Katılımcı

Konya-Türkiye

2011

2011

Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Siyasi İlimler Türk Derneği VI. Lisansüstü Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2006

2006

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye