Dr.Öğr.Üyesi

Kadir TURGUT


Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2007 - 2009

2007 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2003 - 2007

2003 - 2007

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Abdurrahman Cami, Hayatı, Eserleri ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı

2009

2009

Yüksek Lisans

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Fars Dili ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - 2014

2013 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Farsça Dilbilgisi II

Lisans

Lisans

Farsça Dilbilgisi IV

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Doktora

Doktora

Seminer

Doktora

Doktora

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisans

Lisans

Farsça Dilbilgisi III

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

İmam Rabbanî'nin Mektubat Adlı Eseri (Metin-İnceleme)

TURGUT K.

D.MOHAMMAD(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Kevkebi'nin Envaru'l Muhabbe Adlı Mesnevisi (Metin-İnceleme)

TURGUT K.

H.Küçük(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Muhabbetnâme-i İbni Nasuh (Metin – İnceleme)

TURGUT K.

D.Sakarya(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Nasiri'nin İşrakat Adlı Eseri (Metin - İnceleme)

TURGUT K.

Z.Karabulut(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Nevali Divanı (Metin -İnceleme)

TURGUT K.

G.Uçak(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Celâleddîn-i Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî (nşr. Abdullah Mes‘ûdî Ârânî)

TURGUT K.

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.170-176, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Kemalpaşazâde'nin Hafız'a Ait Bir Beytin Şerhini İçeren Farsça Risalesi

TURGUT K.

Doğu Araştırmaları, cilt.2013/1, ss.25-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Farsça Şiirlerde İstanbul ve Mirzâde Işkî’nin İstanbul’u Anlatan Şiirleri

TURGUT K.

Şarkiyat Mecmusı, ss.103-118, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Ali Ekber Dihhudâ Hayatı ve Eserleri

TURGUT K.

Doğu Araştırmaları, ss.89-98, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Modern Gazel Şairi: Sîmîn-i Behbehânî

TURGUT K.

Doğu Edebiyatı, cilt.1, ss.3-6, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Abdurrahman Câmî’nin Eserlerinde Azerbaycan

TURGUT K.

Orta ?srl?r Ş?rqinin Tarixşünasliği v? M?nb?şünasliği, Sovet İttifaqı Q?hr?manı, akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyin? h?sr olunmuş beyn?lxalq elmi simpoziumun, Baku, Azerbaycan, 07 May 2021 - 08 May 2012, ss.50

2014

2014

Mesnevi’den Seçme Cevâhirü’l-Mevlevi ve Leâliyü’l-Mesnevi Adlı Eser ve Nüshaları

TURGUT K.

Ulusal Sempozyum Tarihi Süreçte Mevlâna ve Eserleri, Konya, Türkiye, 01 January 2014, ss.281-294

2006

2006

Vefâ’da Eğitim, Bir Bina Bir Okul

TURGUT K.

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 May 2006, ss.755-762

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

Çeşitli Yönleriyle Kerbela

TURGUT K.

Türk Edebiyatında Farsça Kerbela Mersiyeleri, Hakan Yekbaş, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, ss.509-520, 2010

Diğer Yayınlar

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Divan Edebiyatı Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Şarkiyat Mecmuası

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

The Naqd u Tahqiq

Diğer Dergiler

Ekim 2015

Ekim 2015

Mukaddime

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Diğer Dergiler

Mart 2015

Mart 2015

Şarkiyat Mecmuası

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri: Tecessüs ve İhtiras" Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2014

2014

II. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

I. Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

Orta ?srl?r Ş?rqinin Tarixşünasliği v? M?nb?şünasliği, Sovet İttifaqı Q?hr?manı, akademik  Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyin? h?sr olunmuş beyn?lxalq elmi simpoziumun

Katılımcı

Baku-Azerbaycan

2011

2011

Tarihi Süreçte Mevlana ve Eserleri Sempozyumu

Katılımcı

Konya-Türkiye

2011

2011

Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Konferansı

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Siyasi İlimler Türk Derneği VI. Lisansüstü Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2006

2006

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye