Assoc. Prof. Kadir TURGUT


Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Department of Persian Language and Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Literature, Eastern Languages and Literatures, Persian Language and Literature

Metrics

Publication

48

Project

7

Thesis Advisory

15
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2003 - 2007

2003 - 2007

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Fars Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Abdurrahman Cami, Hayatı, Eserleri ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Fars Dili Ve Edebiyatı

2009

2009

Postgraduate

Ebü’l-Vefâ Muslihuddin Mustafâ’nın Farsça Şiirleri

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Fars Dili Ve Edebiyatı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Old Turkish Literature

Eastern Languages and Literatures

Persian Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Dilbilgisi II

Undergraduate

Undergraduate

Monografi Çalışmaları (Seminer) II

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Dilbilgisi IV

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Doctorate

Doctorate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Monografi Çalışmaları (Seminer) I

Doctorate

Doctorate

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Dilbilgisi III

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Dilbilgisi I

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Basın Dili I

Undergraduate

Undergraduate

Farsça Kompozisyon I

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Metin Kataloğundan Nüsha Kataloğuna: Kataloglamada İhtisas ve Standartlaşma

TURGUT K.

YAZMA ESER KATALOGLAMA ve TASNİF ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 19 November 2022

2021

2021

Ahmed Ateş’in Yayınlarının İran Akademik Çevrelerinde Gördüğü Tepkiler

TURGUT K.

III.ULUSLARARASI TÜRKİYE-İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAMI, İstanbul, Turkey, 22 September 2021, pp.247-250

2021

2021

Bilgisayar Destekli Veri Analizi Yönteminin Nüsha Şeceresi Tespiti ve Metin Tenkidi İçin Kullanılması

TURGUT K.

Bilgisayar Destekli Veri Analizi Yönteminin Nüsha Şeceresi Tespiti ve Metin Tenkidi İçin Kullanılması, İstanbul, Turkey, 16 July 2021

2020

2020

Türkiye Yazma Eser Kataloglarında Ekoller/Yaklaşımlar

Turgut K.

Katalog Konuşmaları, İstanbul, Turkey, 01 October 2020

2020

2020

Molla Cami Külliyatı Hakkında

Turgut K.

Nüshalarla Hasbihal, İstanbul, Turkey, 21 April 2020

2016

2016

Aruz Atölyesi Teori ve Pratik

TURGUT K.

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Turkey, 8 October - 24 December 2016

2016

2016

Şeyh Vefa'nın Vakıf Kütüphaneleri: Konya ve İstanbul

TURGUT K.

Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri - II: "Tecessüs ve İhtiras", 23 December 2016

2016

2016

Klasik Edebiyat Terimleri Saray ve Tasavvuf Edebiyatı

TURGUT K.

İran Araştırmaları Merkezi Seminerleri, Turkey, 05 November 2016

2014

2014

XV ve XVI Yüzyıllarda İstanbul da Bulunan İranlı Şairler

TURGUT K., Boğa F.

II. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu, Tahran, Allame Tabatabai Üniversitesi, Turkey, 11 - 12 May 2014

2014

2014

Mesnevi’den Seçme Cevâhirü’l-Mevlevi ve Leâliyü’l-Mesnevi Adlı Eser ve Nüshaları

TURGUT K.

Ulusal Sempozyum Tarihi Süreçte Mevlâna ve Eserleri, Konya, Turkey, 01 January 2014, pp.281-294

2012

2012

Abdurrahman Câmî nin Salaman u Absal Mesnevi sinin Lamiî Çelebi ve Fitzgerald Çevirilerinin Karşılaştırılması

TURGUT K.

IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 1 - 02 November 2012

2012

2012

Molla Abdurrahman Câmî'nin Eserlerinde Azerbaycan'ın Siyasi ve Kültürel Durumu

TURGUT K.

Orta əsrlər Şərqinin Tarixşünasliği və Mənbəşünasliği, Sovet İttifaqı Qehremanı, akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun, Baku, Azerbaijan, 07 May 2012, pp.319

2012

2012

Abdurrahman Câmî’nin Eserlerinde Azerbaycan

Turgut K.

Orta Əsrlər Şərqinin Tarixşünasliği və Mənbəşünasliği, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, akademik Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun, Baku, Azerbaijan, 08 May 2012, pp.50

2006

2006

Vefa'da Bir Bina Bir Okul

TURGUT K.

Ulusal Sempozyum - Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını, İstanbul, Turkey, 3 - 06 November 2006, pp.753-762

2006

2006

Vefâ’da Eğitim, Bir Bina Bir Okul

TURGUT K.

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2006, pp.755-762

Books & Book Chapters

2022

2022

Tenkitli Neşir Kılavuzu (Osmanlı Türkçesi Metinler İçin)

AÇIL B., YAZAR S., TURGUT K., KAVAK Ö.

İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 2022

2022

2022

Şeyh Vefâ’nın Konya ve İstanbul’da Kurduğu Kütüphaneleri ve Vakfettiği Kitapları

TURGUT K.

in: Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri ve Koleksiyonları: Tecessüs ve İhtiras, Tülay Artan; Hatice Aynur, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.23-41, 2022

2022

2022

TÜRKİYƏ KİTABXANALARINDA NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNİN ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ

TURGUT K.

in: Nizami Gəncəvi yaradıcılığında multikultural və ümumbəşəri dəyərlər, Kamal Abdulla, Editor, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Baku, pp.120-125, 2022

2021

2021

Güftelerin Tercümelerine Dair

TURGUT K.

in: Mevlevi Âyinleri Mecmuası, Murat Serdar Saykal, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.200-273, 2021

2021

2021

Şeyh Galip'in Hazırladığı Mevlevi Âyinleri Mecmuası'nda Yer Alan Güftelerin Muhteva, Şekil ve Yoğunluk Analizi

TURGUT K.

in: Mevlevi Âyinleri Mecmuası, Murat Serdar Saykal, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.19-51, 2021

2014

2014

Mesnevî’den Seçme Cevâhir-i Mevlevî ve Leâli-yi Mesnevî Adlı Eser ve Nüshaları

TURGUT K.

in: Tarihî Süreçte Mevlâna ve Eserleri, Nuri Şimşekler, Ali Temizel, Selman Karadağ, Editor, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, Konya, pp.281-294, 2014

2011

2011

Türk Edebiyatında Farsça Yazılmış Kerbela Mersiyeleri

TURGUT K.

in: Çeşitli Yönleriyle Kerbela, A. Yıldız, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul, pp.509-520, 2011

Other Publications

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Board Member

Scientific Refereeing

December 2020

December 2020

Şehrin Dili

Scientific / Professional Book Published by Other Publishers

November 2020

November 2020

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

National Scientific Refreed Journal

November 2020

November 2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2020

September 2020

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

NÜSHA

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

Divan Edebiyatı Araştırmaları

Other Indexed Journal

February 2017

February 2017

Şarkiyat Mecmuası

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

The Naqd u Tahqiq

Other journals

October 2015

October 2015

Mukaddime

Other Indexed Journal

June 2015

June 2015

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Other journals

March 2015

March 2015

Şarkiyat Mecmuası

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Osmanlı Kitap Koleksiyonerleri: Tecessüs ve İhtiras" Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

II. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

Attendee

-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Orta ?srl?r Ş?rqinin Tarixşünasliği v? M?nb?şünasliği, Sovet İttifaqı Q?hr?manı, akademik  Ziya Musa oğlu Bünyadovun 90 illiyin? h?sr olunmuş beyn?lxalq elmi simpoziumun

Attendee

Baku-Azerbaijan

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

I. Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

Tarihi Süreçte Mevlana ve Eserleri Sempozyumu

Attendee

Konya-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400. Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Konferansı

Attendee

-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

I. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2008 - 01 November 2008

01 November 2008 - 01 November 2008

Siyasi İlimler Türk Derneği VI. Lisansüstü Konferansı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2006 - 01 November 2006

01 November 2006 - 01 November 2006

Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını Ulusal Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey