Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Neoliberal Sistemde Kovid Pandemisinin Kamu Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Dünyada ve Ülkemizde Covid-19 Pandemisinin Hemşireliğe ve Hemşirelik Vizyonuna Etkiileri, İstanbul, Turkey, 14 - 15 June 2021

Türkiye'de Tarımın Dönüşümü Ve Köylülüğün Tasfiyesi

Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2021

Books & Book Chapters

Türkiye’de Sosyoloji: Gelenekleşme, Yerlilik ve Bazı Temel Sorunlar

in: Türkiye'de Sosyolojinin Yüz Yıllık Birikimi, Çav Erkan,Genç Elif Süreyya, Editor, Ketebe Yayınları, İstanbul, pp.418-448, 2020

Tarih Toplum İktisat

Doğu Kitabevi, İstanbul, 2015

Gelenek-Modernlik Ayrımında Türkiye'nin Değişen/Çözülen Toplumsal Yapısına Toplu Bir Bakış

in: Türkiye'de Karşıt Muhafazakarlık Biçimleri, Modern Muhafazakarlıktan Küreselci Değersizleşmeye, Sosyoloji Yıllığı, 23, Ertan Eğribel,Ufuk Özcan,H. Bayram Kaçmazoğlu, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.91-120, 2013

Kemal Tahir ve Türk Romanı

in: Kemal Tahir'in 30. Ölüm Yıldönümü Anısına, Ertan Eğribel,Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.53-64, 2013

Türkiye’de Batıcılaşmanın Serüveni: Modernleşme-Küreselleşme Gerilimi İçinde İki Tanzimat Değerlendirmesi

in: Türkiye’de Modernleşme, Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkâmesi, Ertan Eğribel,Ufuk Özcan, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.43-50, 2012

“Yeni Belgeler Işığında İnas Sanayi-i Nefise Mektebi, Kadın Ressamlar, Özel Resim Atölyesi ve Resim Kurslarının Türk Resim Sanatının Gelişim Sürecindeki Yeri”

in: Sosyoloji Yıllığı-Kitap: 11, Baykan Sezer’e Armağan Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan , Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.530-545, 2004

Metrics

Publication

39

Thesis Advisory

8