Biography

1976 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetinin ardından özel sektörde dış ticaret ve bankacılık sektörlerinde çalıştı. 2002 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda 2004 yılında “Bir popüler kültür ürünü olarak çizgi romanın kültürel, toplumsal ve siyasal işlevleri” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2009 yılında “Basında batılılaşma tasarımı: Jön Türk gazeteciliği ile günümüz gazeteciliğinin karşılaştırılması” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası düzeyde medya ve iletişim araştırmaları alanında proje, bildiri, makale ve patent çalışmaları bulunmaktadır. 2013 yılında Doçent, 2019 yılında Profesör unvanı alan Uğur Gündüz halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Education Information
2004 - 2009 Doctorate, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Gazetecilik, Turkey
2002 - 2004 Postgraduate, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Gazetecilik, Turkey
1995 - 1999 Undergraduate, Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, İşletme, Turkey
Foreign Languages
English, B2 Upper Intermediate
Certificates, Courses and Trainings
2019 Yeni Nesil Öğretmen Araçları Eğitimi, IT, Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
2019 Akıl-Zeka Oyunları ve Satranç Eğitmenliği, IT, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
2018 Elsevier Author Workshop, Education Management and Planning, İstanbul Üniversitesi
2015 Elsevier Author Workshop, Education Management and Planning, İstanbul Üniversitesi
2006 Osmanlıca Kursu, Education Management and Planning, Özel Eğitim Merkezi
2005 Türkiye Hollanda Medya Günleri Eğitim Semineri, Other, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi & Freevoice
2002 Baltaş Yönetim Eğitim Danışmanlık, Education Management and Planning, Temel İletişim Becerileri ,çağdaş hizmet anlayışı profesyonel davranış
1998 Ankara Üniversitesi Tömer Dil Merkezi, Foreign Language, İngilizce
1997 Temel bilgisayar eğitimi, IT, Özel Eğitim Merkezi
Dissertations
2009 Basında Batılılaşma Tasarımı: Jön Türk Gazeteciliği ile Günümüz Gazeteciliğinin Karşılaştırılması, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Gazetecilik, Doctorate
2004 Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Çizgi Romanın Kültürel, Toplumsal ve Siyasal İşlevleri, Istanbul University, Institute of Social Sciences, Gazetecilik, Postgraduate
Research Areas
Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Communication Sciences, Media 6 Communication Systems, Communication Design, Interactive Media Design
Academic Titles / Tasks
2019 - Continues Professor, Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department
2013 - 2019 Associate Professor, Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department
2012 - 2013 Assistant Professor, Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department
2009 - 2012 Research Assistant PhD, Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department
2002 - 2009 Research Assistant, Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department
Academic and Administrative Experience
Courses
2018 - 2019 Mezuniyet Projesi, Undergraduate
2018 - 2019 Alternatif Medya ve Geleceğin Gazeteciliği, Postgraduate
2019 - 2020, 2013 - 2014 Türkiye'de ve Dünyada Modernleşme ve Basın, Doctorate
2018 - 2019 Türkiye'de ve Dünyada Modernleşme ve Basın, Doctorate
2018 - 2019 İletişim Tarihi, Undergraduate
2018 - 2019 İletişim Tarihi, Undergraduate
2018 - 2019 Kültürlerarası İletişim, Postgraduate
2015 - 2016 Yeni Medya, Undergraduate
2016 - 2017 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Postgraduate
2015 - 2016 Basın ve Modernleşme, Postgraduate
2015 - 2016 Uygulamalı Girişimcilik, Undergraduate
2015 - 2016 Görsel Kültür, Postgraduate
2013 - 2014 İletişim, Associate Degree
2013 - 2014 Kitle İletişimi, Undergraduate
2013 - 2014 Uygulamalı Girişimcilik, Undergraduate
2013 - 2014 Medya ve Toplumsal Cinsiyet, Undergraduate
2013 - 2014 Basın ve Modernleşme, Postgraduate
2013 - 2014 Mezuniyet Projesi-2, Undergraduate
2013 - 2014 Mezuniyet Projesi-1, Undergraduate
2013 - 2014 İletişim Tarihi, Undergraduate
2013 - 2014 Alternatif Medya veGeleceğin Gazeteciliği, Undergraduate
2012 - 2013 İletişim Teknolojileri, Associate Degree
2012 - 2013 Medya ve Toplumsal Cinsiyet, Undergraduate
2012 - 2013 İletişim, Associate Degree
2012 - 2013 İletişim Tarihi, Undergraduate
Advising Theses
2019 GÜNDÜZ U., Doctorate, M.Uğuş(Student), II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) Basın Hayatında Görsel Yenilik ve Görselliğin Hâkimiyetinin Analizi
2019 GÜNDÜZ U., Postgraduate, B.Bozay(Student), Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil: Hürriyet ve Yeni Şafak Gazeteleri Örneklemi
2019 GÜNDÜZ U., Postgraduate, İ.Akın(Student), Yıldız Dergisi (1938-1954) Odağında Sinema Dergiciliği ve Modernleşmeye Bir Bakış
2019 GÜNDÜZ U., Postgraduate, C.Ertan(Student), Türkiye'de Oluşturulan Üst-Anlatıların Postmodern Bilgi Bağlamında Analizi: Ekşi Sözlük Örneği
2019 GÜNDÜZ U., Postgraduate, S.Ağaç(Student), Kitlelerin Yeni Göç Mekânları Olarak Sosyal Medya ve Sanal Göç İlişkisi Bağlamında Toplumsal Değişimin İncelenmesi
2019 GÜNDÜZ U., Postgraduate, S.Suleyev(Student), Medya ve Terör İlişkisi Bağlamında Medyada Terörizm Propagandası
2019 GÜNDÜZ U., Postgraduate, A.Tuğba(Student), 6-7 Eylül Olayları Işığında Türk Basınında Yunan İmgesi
2018 GÜNDÜZ U., Postgraduate, İ.Arıkan(Student), Türkiye - İsrail krizlerine Türk Basınının Bakışı: Gazete incelemesi
2017 GÜNDÜZ U., Doctorate, H.H.S.(Student), Sosyal Medyanın Telekomünikasyon Sektörü Halkla İlişkiler Birimlerinde Kullanımının Önemi: Vataniye ve Cevval Şirketlerinin Sosyal Medya Profil Analizi
2015 GÜNDÜZ U., Postgraduate, Y.Engin(Student), Sosyal Medya Kullanıcılarında Dijital Kimlik Olgusu ve Toplumsal Olaylar Bağlamında İncelenmesi
Jury Memberships
May 2014 Doctorate, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik doktora tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Doktora tez savunma jürisi
November 2013 Post Graduate, Türk yazılı basınında voleybolun yeri ve önemi: sabah ve fanatik gazetelerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik yüksek lisans tez savunma jürisi
June 2013 Post Graduate, Türk yazılı basınında voleybolun yeri ve önemi: Sabah ve Fanatik gazetelerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik yüksek lisans tez savunma jürisi
May 2013 Post Graduate, Türkiye'de yeni medya yayıncılığı ve yeni medya ürünlerinden bir örnek: Magezin tablet dergisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik yüksek lisans tez savunma jürisi
May 2013 Post Graduate, Otoriter İletişim ve Küreselleşme , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik yüksek lisans tez savunma jürisi
Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI
Articles Published in Other Journals
Books & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Other Publications
Supported Projects
2018 - 2019 Kişilerarası İletişim Sürecinde Suriyeli Göçmen Öğrencilere Yönelik Kalıpyargılara Sosyal Temas Etkisinin Ölçümlenmesi, TUBITAK Project
2018 - 2018 Citizenship Education for European Values, EU Framework Program Project
2018 - 2018 The Concept of Virtual Nationalism in the Digital Age: Social Media Perspectives of Turkey, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2018 A Comparative Analysis of the Representation of Syrian Refugees in Turkish and Diasporic Media The Case of etilaforg, Project Supported by Higher Education Institutions
2017 - 2018 The Effect of Social Media on Identity Construction, Project Supported by Higher Education Institutions
2016 - 2016 Suriyeli Göçmenlerin Karsılastıkları Toplumsal Sorunların Yazılı Basındaki Yeri ve Sosyal Uyum Süreci, TUBITAK Project
2016 - 2016 The Role of Social Media and Virtual Communities on Identity Construction, Project Supported by Higher Education Institutions
2015 - 2016 Sosyal Medya (Twitter) Kullanıcılarında Sanal Kimlik Olgusu ve Toplumsal Olaylara Katılımın Ölçülmesi: İstanbul Üniversitesi Örneği, Project Supported by Higher Education Institutions
2013 - 2016 Türkiye Sözlü Basın Tarihi, Project Supported by Other Private Institutions
2014 - 2015 Reporting Syrian Refugees: Building Communities of Understanding in Turkey, Other Supported Projects
2013 - 2015 İletişim Kaynağı Olarak Sosyal Ağlar ve Sosyal Medyanın Anlamı ve Güvenilirliği, Project Supported by Higher Education Institutions
2009 - 2010 ÇOK DİLLİ İLETİŞİMİN MERKEZİ İSTANBUL SERGİSİ, Project Supported by Other Official Institutions
2009 - 2010 Tercüman-ı Ahval'in 150. Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, Project Supported by Other Official Institutions
Patent
2022 Patent
2019 Patent
2018 Patent
2018 Patent
2018 Patent
2018, 2022 Utility Model
2018 Patent
Activities in Scientific Journals
2021 - Continues Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, Committee Member
2018 - Continues Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, Advisory Committee Member
2018 - Continues Sage Open, Editor
2017 - Continues İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, Advisory Committee Member
2014 - Continues Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE ISSN: 2148-3930), Evaluation Committee Member
2014 - Continues Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE ISSN: 2148-3930), Advisory Committee Member
2007 - 2007 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Publication Committee Member
Scientific Refereeing
April 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSITIONAL JUSTICE, Journal Indexed in SSCI
October 2019 Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, Journal Indexed in ESCI
September 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Other Indexed Journal
June 2019 Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, Journal Indexed in ESCI
May 2019 Sage Open, Journal Indexed in SSCI
September 2018 International Journal Of Transitional Justice, Journal Indexed in SSCI
January 2018 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, SCI Journal
January 2017 Erciyes İletişim Dergisi Akademia, Other Indexed Journal
January 2015 FSM İLMÎ ARAŞTIRMALAR İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, National Scientific Refreed Journal
May 2014 Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE ISSN: 2148-3930), Other Indexed Journal
March 2014 Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE ISSN: 2148-3930), Other Indexed Journal
Scientific Consultations
2016 - 2016 Project Consultancy, Tübitak 3001 projesi Suriyeli Göçmenlerin Karsılastıkları Toplumsal Sorunların Yazılı Basındaki Yeri ve Sosyal Uyum Süreci
Scientific Research / Working Group Memberships
2019 - Continues İletişim Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi, http://iletisim.marmara.edu.tr/, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Turkey

Metrics

Visual Activities
2011 - 2011 GÜNDÜZ U., Short Film