Biyografi

1976 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Askerlik hizmetinin ardından özel sektörde dış ticaret ve bankacılık sektörlerinde çalıştı. 2002 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda 2004 yılında “Bir popüler kültür ürünü olarak çizgi romanın kültürel, toplumsal ve siyasal işlevleri” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2009 yılında “Basında batılılaşma tasarımı: Jön Türk gazeteciliği ile günümüz gazeteciliğinin karşılaştırılması” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası düzeyde medya ve iletişim araştırmaları alanında proje, bildiri, makale ve patent çalışmaları bulunmaktadır. 2013 yılında Doçent, 2019 yılında Profesör unvanı alan Uğur Gündüz halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

Eğitim Bilgileri
2004 - 2009 Doktora, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Türkiye
2002 - 2004 Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Türkiye
1995 - 1999 Lisans, Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye
Yabancı Diller
İngilizce, B2 Orta Üstü
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
2019 Yeni Nesil Öğretmen Araçları Eğitimi, Bilişim, Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
2019 Akıl-Zeka Oyunları ve Satranç Eğitmenliği, Bilişim, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
2018 Elsevier Author Workshop, Eğitim Yönetimi ve Planlama, İstanbul Üniversitesi
2015 Elsevier Author Workshop, Eğitim Yönetimi ve Planlama, İstanbul Üniversitesi
2006 Osmanlıca Kursu, Eğitim Yönetimi ve Planlama, Özel Eğitim Merkezi
2005 Türkiye Hollanda Medya Günleri Eğitim Semineri, Diğer, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi & Freevoice
2002 Baltaş Yönetim Eğitim Danışmanlık, Eğitim Yönetimi ve Planlama, Temel İletişim Becerileri ,çağdaş hizmet anlayışı profesyonel davranış
1998 Ankara Üniversitesi Tömer Dil Merkezi, Yabancı Dil, İngilizce
1997 Temel bilgisayar eğitimi, Bilişim, Özel Eğitim Merkezi
Yaptığı Tezler
2009 Basında Batılılaşma Tasarımı: Jön Türk Gazeteciliği ile Günümüz Gazeteciliğinin Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Doktora
2004 Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Çizgi Romanın Kültürel, Toplumsal ve Siyasal İşlevleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, İletişim Bilimleri, Medya ve İletişim Sistemleri, İletişim Tasarımı, İnteraktif Medya Tasarımı
Akademik Unvanlar / Görevler
2019 - Devam Ediyor Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
2013 - 2019 Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
2012 - 2013 Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
2009 - 2012 Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
2002 - 2009 Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
Akademik İdari Deneyim
Verdiği Dersler
2018 - 2019 Mezuniyet Projesi, Lisans
2018 - 2019 Alternatif Medya ve Geleceğin Gazeteciliği, Yüksek Lisans
2019 - 2020, 2013 - 2014 Türkiye'de ve Dünyada Modernleşme ve Basın, Doktora
2018 - 2019 Türkiye'de ve Dünyada Modernleşme ve Basın, Doktora
2018 - 2019 İletişim Tarihi, Lisans
2018 - 2019 İletişim Tarihi, Lisans
2018 - 2019 Kültürlerarası İletişim, Yüksek Lisans
2015 - 2016 Yeni Medya, Lisans
2016 - 2017 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2015 - 2016 Basın ve Modernleşme, Yüksek Lisans
2015 - 2016 Uygulamalı Girişimcilik, Lisans
2015 - 2016 Görsel Kültür, Yüksek Lisans
2013 - 2014 İletişim, Ön Lisans
2013 - 2014 Kitle İletişimi, Lisans
2013 - 2014 Uygulamalı Girişimcilik, Lisans
2013 - 2014 Medya ve Toplumsal Cinsiyet, Lisans
2013 - 2014 Basın ve Modernleşme, Yüksek Lisans
2013 - 2014 Mezuniyet Projesi-2, Lisans
2013 - 2014 Mezuniyet Projesi-1, Lisans
2013 - 2014 İletişim Tarihi, Lisans
2013 - 2014 Alternatif Medya veGeleceğin Gazeteciliği, Lisans
2012 - 2013 İletişim Teknolojileri, Ön Lisans
2012 - 2013 Medya ve Toplumsal Cinsiyet, Lisans
2012 - 2013 İletişim, Ön Lisans
2012 - 2013 İletişim Tarihi, Lisans
Yönetilen Tezler
2019 GÜNDÜZ U., Doktora, M.Uğuş(Öğrenci), II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) Basın Hayatında Görsel Yenilik ve Görselliğin Hâkimiyetinin Analizi
2019 GÜNDÜZ U., Yüksek Lisans, B.Bozay(Öğrenci), Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil: Hürriyet ve Yeni Şafak Gazeteleri Örneklemi
2019 GÜNDÜZ U., Yüksek Lisans, İ.Akın(Öğrenci), Yıldız Dergisi (1938-1954) Odağında Sinema Dergiciliği ve Modernleşmeye Bir Bakış
2019 GÜNDÜZ U., Yüksek Lisans, C.Ertan(Öğrenci), Türkiye'de Oluşturulan Üst-Anlatıların Postmodern Bilgi Bağlamında Analizi: Ekşi Sözlük Örneği
2019 GÜNDÜZ U., Yüksek Lisans, S.Ağaç(Öğrenci), Kitlelerin Yeni Göç Mekânları Olarak Sosyal Medya ve Sanal Göç İlişkisi Bağlamında Toplumsal Değişimin İncelenmesi
2019 GÜNDÜZ U., Yüksek Lisans, S.Suleyev(Öğrenci), Medya ve Terör İlişkisi Bağlamında Medyada Terörizm Propagandası
2019 GÜNDÜZ U., Yüksek Lisans, A.Tuğba(Öğrenci), 6-7 Eylül Olayları Işığında Türk Basınında Yunan İmgesi
2018 GÜNDÜZ U., Yüksek Lisans, İ.Arıkan(Öğrenci), Türkiye - İsrail krizlerine Türk Basınının Bakışı: Gazete incelemesi
2017 GÜNDÜZ U., Doktora, H.H.S.(Öğrenci), Sosyal Medyanın Telekomünikasyon Sektörü Halkla İlişkiler Birimlerinde Kullanımının Önemi: Vataniye ve Cevval Şirketlerinin Sosyal Medya Profil Analizi
2015 GÜNDÜZ U., Yüksek Lisans, Y.Engin(Öğrenci), Sosyal Medya Kullanıcılarında Dijital Kimlik Olgusu ve Toplumsal Olaylar Bağlamında İncelenmesi
Jüri Üyelikleri
Mayıs 2014 Tez Savunma (Doktora), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik doktora tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Doktora tez savunma jürisi
Kasım 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Türk yazılı basınında voleybolun yeri ve önemi: sabah ve fanatik gazetelerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik yüksek lisans tez savunma jürisi
Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Türk yazılı basınında voleybolun yeri ve önemi: Sabah ve Fanatik gazetelerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik yüksek lisans tez savunma jürisi
Mayıs 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Türkiye'de yeni medya yayıncılığı ve yeni medya ürünlerinden bir örnek: Magezin tablet dergisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik yüksek lisans tez savunma jürisi
Mayıs 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans), Otoriter İletişim ve Küreselleşme , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik yüksek lisans tez savunma jürisi
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
2018 - 2019 Kişilerarası İletişim Sürecinde Suriyeli Göçmen Öğrencilere Yönelik Kalıpyargılara Sosyal Temas Etkisinin Ölçümlenmesi, TÜBİTAK Projesi
2018 - 2018 Citizenship Education for European Values, AB Çerçeve Programları Destekli Proje
2018 - 2018 The Concept of Virtual Nationalism in the Digital Age: Social Media Perspectives of Turkey, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2018 A Comparative Analysis of the Representation of Syrian Refugees in Turkish and Diasporic Media The Case of etilaforg, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2017 - 2018 The Effect of Social Media on Identity Construction, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2016 - 2016 Suriyeli Göçmenlerin Karsılastıkları Toplumsal Sorunların Yazılı Basındaki Yeri ve Sosyal Uyum Süreci, TÜBİTAK Projesi
2016 - 2016 The Role of Social Media and Virtual Communities on Identity Construction, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2015 - 2016 Sosyal Medya (Twitter) Kullanıcılarında Sanal Kimlik Olgusu ve Toplumsal Olaylara Katılımın Ölçülmesi: İstanbul Üniversitesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2013 - 2016 Türkiye Sözlü Basın Tarihi, Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
2014 - 2015 Reporting Syrian Refugees: Building Communities of Understanding in Turkey, Desteklenmiş Diğer Projeler
2013 - 2015 İletişim Kaynağı Olarak Sosyal Ağlar ve Sosyal Medyanın Anlamı ve Güvenilirliği, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2009 - 2010 ÇOK DİLLİ İLETİŞİMİN MERKEZİ İSTANBUL SERGİSİ, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
2009 - 2010 Tercüman-ı Ahval'in 150. Yılında İstanbul'da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu, Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
Patent
2022 Patent
2019 Patent
2018 Patent
2018 Patent
2018 Patent
2018, 2022 Faydalı Model
2018 Patent
Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler
2021 - Devam Ediyor Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, Editörler Kurulu Üyesi
2018 - Devam Ediyor Simetrik İletişim Araştırmaları Dergisi, Danışma Kurul Üyesi
2018 - Devam Ediyor Sage Open, Editör
2017 - Devam Ediyor İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, Danışma Kurul Üyesi
2014 - Devam Ediyor Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE ISSN: 2148-3930), Değerlendirme Kurul Üyesi
2014 - Devam Ediyor Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE ISSN: 2148-3930), Danışma Kurul Üyesi
2007 - 2007 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Yayın Kurul Üyesi
Bilimsel Hakemlikler
Nisan 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSITIONAL JUSTICE, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ekim 2019 Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, ESCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi
Haziran 2019 Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, ESCI Kapsamındaki Dergi
Mayıs 2019 Sage Open, SSCI Kapsamındaki Dergi
Eylül 2018 International Journal Of Transitional Justice, SSCI Kapsamındaki Dergi
Ocak 2018 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, SCI Kapsamındaki Dergi
Ocak 2017 Erciyes İletişim Dergisi Akademia, Diğer İndekslerce Taranan Dergi
Ocak 2015 FSM İLMÎ ARAŞTIRMALAR İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi
Mayıs 2014 Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE ISSN: 2148-3930), Diğer İndekslerce Taranan Dergi
Mart 2014 Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE ISSN: 2148-3930), Diğer İndekslerce Taranan Dergi
Bilimsel Danışmanlıklar
2016 - 2016 Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Tübitak 3001 projesi Suriyeli Göçmenlerin Karsılastıkları Toplumsal Sorunların Yazılı Basındaki Yeri ve Sosyal Uyum Süreci
Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri
2019 - Devam Ediyor İletişim Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi, http://iletisim.marmara.edu.tr/, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Turkey

Metrikler

Yayıncılık Etkinlikleri
2011 - 2011 GÜNDÜZ U., Kısa Metrajlı Kurmaca Film