Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2022 Vefatının 50. yılında Adnan Ötüken ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği

  Invited Speaker

  Bartın, Turkey

 • 2015 European Conference on Information Literacy,Sustainable Development

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2015 7th Qualitative and Quantative Methods in Libraries QQML 2015: International Conference

  Invited Speaker

  Paris, France

 • 2013 5th Qualitative and Quantative Methods in Libraries QQML 2014: International Conference

  Invited Speaker

  Rome, Italy

 • 2013 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan tasarımı 8-10 Mayıs 2013

  Invited Speaker

  Muğla, Turkey

 • 2012 3. Uluslar arası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu. 19 – 21 Eylül 2012

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2012 Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu (2012)

  Invited Speaker

  Nevşehir, Turkey

 • 2012 4th Qualitative and Quantative Methods in Libraries QQML 2012: International Conference M

  Invited Speaker

  Limerick, Ireland

 • 2011 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries:

  Invited Speaker

  Athens, Greece

 • 2011 47. Kütüphane Haftası Kartal İlçe Halk Kütüphanesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Müzik ve Sanat Kütüphaneleri Borusan Kültür Merkezi

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2011 ” İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi Okuryazarlığı Eğitim ProgramıSustainable Development

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2010 İstanbul Koç Lisesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 İstanbul Kadıköy Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 46. Kütüphane Haftası - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 46. kütüphane Haftası - İstanbul Orhan kemal İl Halk Kütüphanesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 46. Kütüphane Haftası İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2010 Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2008 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli KütüphanesiSustainable Development

  Invited Speaker

  Lefkoşa, Cyprus (Kktc)

 • 2007 44. Kütüphane Haftası - Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2006 İstanbul Harp Akademileri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2006 1.Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2006 Kuzey Kıbrı Türk Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi Gelişim Projesi

  Invited Speaker

  Lefkoşa, Cyprus (Kktc)

 • 2005 Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması -ÜNAK Kadir Has üniversitesi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2005 Bilgi Toplumuna Açılan Kapı: Kütüphaneler ve Toplum Bilincinin Geliştirilmesi 20 Eylül 2005

  Session Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2005 Bilgi Toplumuna Açılan Kapı : Kütüphaneler ve Toplum Bilincinin Geliştirilmesi (Uluslararası konferans)

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2004 Kütüphaneciliğin Destanı Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 2004 40. Kütüphane Haftası Bildirileri

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2000 Türkiye’de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi:İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 1998 4. Ulusal Yayın Kongresi

  Panelists

  Ankara, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1