Res. Asst. Vildan MEYDAN


Faculty of Economics, Department of Political Sciences International Relations

Department of International Relations


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, International Law, Political Science, International Relations

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı , Turkey

2016 - 2018

2016 - 2018

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Economics, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

2010 - 2015

2010 - 2015

Undergraduate

Beykent University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

2018

2018

Postgraduate

ULUSLARARASI HUKUKTA TANINMA KONUSU BAĞLAMINDA GÜNEY OSETYA VE ABHAZYA SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

International Law

Political Science

International Relations

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

COVID-19 Pandemi Sürecinde Modern Otoriteryan Eğilimlerin Tarihsel ve Kurumsalcı Bir Perspektiften Karşılaştırmalı Analizi

Meydan V., Ceyhan N.

Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: Covid-19 Pandemisi V. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2021

Books & Book Chapters

2022

2022

Çatışma Çözümü Disiplininde Siyasal Rejimler ve Demokrasinin Yeri: Tunus Örneği

Meydan V., Ceyhan N.

in: Uluslararası Çatışma Çözümü: Hukuksal Yöntemlerden Alternatif Çatışma Çözümüne, muzaffer ercan yılmaz, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.43-57, 2022

2020

2020

Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynakları Probleminin Uluslararası Hukuk ve Bölge Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi

Meydan V.

in: Küresel Dünyada Jeopolitik Sorunlar: İşgal, İlhak ve Çatışmalar, Aktaş Hayati,Oğuzlu Tarık,Daban Cihan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.101-124, 2020