Arş.Gör.Dr.

Vildan PEKSÖZ SÜRME


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

MEDENİ USUL HUKUKU AÇISINDAN ADİ ORTAKLIK İLİŞKİLERİ

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku

2014

2014

Yüksek Lisans

HUKUK MUHAKEMESİ KAPSAMINDA KARİNELER VE FATURANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Almanca Hukuk Terimleri

Yabancı Dil

İstanbul Üniversitesi

2012

2012

Sprachkurs

Yabancı Dil

Hardnackschule

2012

2012

Intensivsprachkurs

Yabancı Dil

did-deutsch institute

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

İcra Hukukunda Adi Ortaklığın ve Ortakların Taraf Durumu

Peksöz Sürme V.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, ss.353-373, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Spor Kulüplerinin Özel Müzelerinde Yer Alan Kültür Varlığı Niteliğindeki Mallarının Haczi

Peksöz Sürme V.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.941-964, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Adi Ortaklıklarla İlgili Takiplerde Haciz

Peksöz Sürme V.

İstanbul Hukuk Mecmuası, cilt.78, ss.1-19, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Para Alacaklarına İlişkin İlamsız Takipte İcra Dairelerinin Yetkisinin Belirlenmesi

PEKSÖZ SÜRME V. , Akil C.

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.25-40, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

İcra Tutanaklarının İİK m. 8 Çerçevesinde Aleniyeti ve İspat Kuvveti

PEKSÖZ SÜRME V.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.2377-2406, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Adres Değişikliği Halinde Tebligat

PEKSÖZ SÜRME V.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.LXXIV, ss.349-372, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Medenî Usûl Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişkileri

Peksöz Sürme V.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

2020

2020

Kefilin İcra ve İflâs Yoluyla Takibi

Peksöz Sürme V.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç'a Armağan, Tekin Memiş,Bahar Şimşek,Özge Selin Şener, Editör, On İki Levha, İstanbul, ss.481-526, 2020

Diğer Yayınlar

2013

2013

PANAMA'DA ÇOCUK CEZA ADALETİ

PEKSÖZ SÜRME V.

Diğer, ss.959-971, 2013

Ödüller

Ekim 2006

Ekim 2006

ALTIN GENÇLER

İŞ BANKASIDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Dismantling the Rule of Law in Poland: 7 cardinal sins which led to article 7 TEU

Katılımcı

Hamburg-Almanya

2018

2018

Vertragsfreiheit im islamischen Recht? Klassische Ansätze und zeitgenössische Diskurse

Katılımcı

-Almanya

2017

2017

Die Decentralized Autonomous Organization – ein neuer Gesellschaftstyp?

Katılımcı

-Almanya

2017

2017

Restitution of gifts after divorce in Slovenian law

Katılımcı

Hamburg-Almanya

2017

2017

Aile Hukuku Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İstinaf ve Temyiz

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Eşya Hukukuna İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Die Veraeusserung der Streitsache –zum Versuch einer Neubewertung

Katılımcı

Hamburg-Almanya

2016

2016

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı XIV

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2015

2015

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı XIII

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Burslar

2017 - 2018

2017 - 2018

Yurtdışı Araştırma Bursu

TÜBİTAK

2014 - 2018

2014 - 2018

DOKTORA BURSU

TÜBİTAK

2011 - 2013

2011 - 2013

TÜBİTAK YURTİÇİ YÜKSEK LİSANS BURSU

TÜBİTAK

2012 - 2012

2012 - 2012

DAAD

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2006 - 2011

2006 - 2011

EĞİTİM BURSU

Üniversite

2006 - 2010

2006 - 2010

ÜNİVERSİTE SINAVI İLK 100 BURSU

Diğer Resmi Kurumlar