Res. Asst. PhDVildan PEKSÖZ SÜRME


Faculty of Law, Private Law Department

Department of Civil Procedure and Enforcement – Bankruptcy Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Law of Civil Procedure and Bankruptcy

Metrics

Publication

17

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Undergraduate

Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

2019

2019

Doctorate

MEDENİ USUL HUKUKU AÇISINDAN ADİ ORTAKLIK İLİŞKİLERİ

Istanbul University, Faculty of Law, Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku

2014

2014

Postgraduate

HUKUK MUHAKEMESİ KAPSAMINDA KARİNELER VE FATURANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Özel Hukuk

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

German

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Almanca Hukuk Terimleri

Foreign Language

İstanbul Üniversitesi

2012

2012

Sprachkurs

Foreign Language

Hardnackschule

2012

2012

Intensivsprachkurs

Foreign Language

did-deutsch institute

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Law of Civil Procedure and Bankruptcy

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

2011 - 2021

2011 - 2021

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

İcra Tutanaklarının İİK m. 8 Çerçevesinde Aleniyeti ve İspat Kuvveti

PEKSÖZ SÜRME V.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.2377-2406, 2016 (SCI-Expanded)

2016

2016

Adres Değişikliği Halinde Tebligat

PEKSÖZ SÜRME V.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LXXIV, no.1, pp.349-372, 2016 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Ziynet Eşyalarının İadesi Davasında İspat Yükü

Peksöz Sürme V.

İstanbul Hukuk Mecmuası, vol.79, no.1, pp.193-209, 2021 (ESCI)

2020

2020

Being Party of the Unregistered (Ordinary) Partnerships and Partners in the Proceedings in Enforcement Law

Peksöz Sürme V.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no.16, pp.353-373, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Seizure of Cultural Properties of Sports Clubs Exhibited in their Private Museums

Peksöz Sürme V.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.28, no.3, pp.941-964, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Para Alacaklarına İlişkin İlamsız Takipte İcra Dairelerinin Yetkisinin Belirlenmesi

PEKSÖZ SÜRME V., Akil C.

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.8, pp.25-40, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Türk Borçlar Kanunu m. 215, I'in Medenî Usûl Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Peksöz Sürme V.

Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunda Güncel Sorunları Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 February 2022, pp.22-25 Creative Commons License

2021

2021

Banka Teminat Mektuplarından Doğan Alacağın Haczi

Peksöz Sürme V.

Teminat Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 16 April 2021, pp.63-64

2021

2021

Özel Diyaliz Merkezleri İle İlgili Uyuşmazlıklarda Tarafın ve Görevin Belirlenmesi

Peksöz Sürme V.

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 April 2021, pp.589-599 Creative Commons License

2018

2018

“Gibt es die rechts- und parteifähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts im türkischen Recht?

Peksöz Sürme V.

South East Europe (and Beyond): Let's Talk About Law!, Hamburg, Germany, 27 March 2018 Creative Commons License

2017

2017

29 Ocak 2001 tarihli Alman Federal Mahkemesi’nin Adi Ortaklığa Hak ve Taraf Ehliyeti Tanıyan Kararının İncelenmesi

PEKSÖZ SÜRME V.

Güncel Medeni Hukuk Sorunları-Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, İstanbul, Turkey, 09 June 2017

Books & Book Chapters

2020

2020

Peksöz Sürme V.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

2020

2020

Kefilin İcra ve İflâs Yoluyla Takibi

Peksöz Sürme V.

in: Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç'a Armağan, Tekin Memiş,Bahar Şimşek,Özge Selin Şener, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.481-526, 2020

Other Publications

2013

2013

PANAMA'DA ÇOCUK CEZA ADALETİ

PEKSÖZ SÜRME V.

Other, pp.959-971, 2013 Sustainable Development

Awards

October 2006

October 2006

ALTIN GENÇLER

İŞ BANKASIScholarships

2017 - 2018

2017 - 2018

Yurtdışı Araştırma Bursu

TUBITAK

2014 - 2018

2014 - 2018

DOKTORA BURSU

TUBITAK

2011 - 2013

2011 - 2013

TÜBİTAK YURTİÇİ YÜKSEK LİSANS BURSU

TUBITAK

2012 - 2012

2012 - 2012

DAAD

Other International Organizations

2006 - 2011

2006 - 2011

EĞİTİM BURSU

University

2006 - 2010

2006 - 2010

ÜNİVERSİTE SINAVI İLK 100 BURSU

Other Government Agencies