Yabancı Diller

İngilizce, C2 Ustalık

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi, Cerrahi Onkoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 1978 - 2021

Yönetilen Tezler

ÖZMEN V., Meme Kanserli Hastalarda TLI ve diğerprognostik faktörlerle ilişkisi, Tıpta Uzmanlık, S.Ahmet(Öğrenci), 2015

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, YÖK, Ocak, 2020
Doçentlik Sınavı, Jüri Asil Üye, YÖK, Ekim, 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Özmen V., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Breast Cancer in Turkey, 2005 - 2025
ÖZMEN V., ABBASOV A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, LOKAL İLERİ MEME KANSERLİ HASTALARDA NEADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI PDL1 TIGIT LAG3 TIM3 GİBİ İMMÜN KONTROL MEKANİZMA RESEPTÖRLERİNİN AKAN HÜCRE ÖLÇERLE EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI, 2018 - 2019
ÖZMEN V., ÇETİN E., MOLLAVELİOĞLU B., ÖNDER S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MEME KANSERLİ HASTALARDA TÜMÖR İNFİLTRE EDEN LENFOSİTLERİN PROGNOSTİK PARAMETRELERLE VE PDL1 EKSPRESYONU İLE İLİŞKİSİ, 2017 - 2019
Özçınar B., Özmen V., Cabıoğlu N., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Bahçeşehir Meme Kanseri Tarama Projesi, 2008 - 2019
Özmen V., Diğer Ülkelerdeki Özel Organizasyonlar Tarafından Desteklenmiş Proje, Impact of Oncotype DX Recurrence Score on Treatment Decisions and Cost Effectiveness: A Prospective Multicenter Study in Turkey, 2014 - 2016
Özmen V., Diğer Ülkelerdeki Özel Organizasyonlar Tarafından Desteklenmiş Proje, Delays in diagnosis and treatment of breast cancer: a multinational analysis., 2013 - 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Plos One, Editör, 2018 - Devam Ediyor
Internatıonal Journal of Surgıcal Oncology, Editör, 2018 - Devam Ediyor
Cureus, Editör, 2012 - Devam Ediyor
Surgical Science, Editör, 2009 - Devam Ediyor
European Journal of Breast Health, Editör, 2005 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Senologic International Society, Yürütme Kurulu Başkanı, 2018 - Devam Ediyor , Fransa
The Society of Breast Health, Onursal Başkan, 2007 - Devam Ediyor , Türkiye
American College of Surgeons, Üye, 1994 - Devam Ediyor , Amerika Birleşik Devletleri
Turk Cerrahi Dernegi, Üye, 1983 - Devam Ediyor , Türkiye
Turkish Federation of Breast Diseases Societies, Başkan, 2009 - 2011, Türkiye

Bilimsel Hakemlikler

BMC CANCER, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
JCO ONCOLOGY PRACTICE, ESCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
EJSO, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
CANCER MANAGEMENT AND RESEARCH, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):2376
h-indeksi (WOS):27