Assoc. Prof. Yusuf Alperen AYDIN


Faculty of Literature, Department of History

Department of Early Modern History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Modern History

Metrics

Publication

22

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yeniçağ Tarihi, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yeniçağ Tarihi, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of History, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Osmanlı Denizciliği (1700-1770)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yeniçağ Tarihi

2001

2001

Postgraduate

XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - Habsburg Anlaşmaları ve Uygulamaları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Modern History

Academic Titles / Tasks

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

2007 - 2010

2007 - 2010

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

1998 - 2007

1998 - 2007

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

18. Yüzyılın Başlarında Tersane-i Amire'de Bazı Yeni Görevlerin İhdası ve Yaşanan Yolsuzluk Vak'aları

AYDIN Y. A.

CIEPO-22 COMITE INTERNATIONAL D’ETUDES PRE-OTTOMANES ET OTTOMANES (ULUSLARARASI OSMANLI ÖNCESİ VE OSMANLI ÇALIŞMALARI KOMİTESİ), Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016, vol.1, pp.409-417 Sustainable Development

2014

2014

Osmanlı Denizcilik Tarihinin Konularına Dair

Aydın Y. A.

Osmanlı Denizcilik Tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2014, pp.7

2010

2010

Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Donanmanın Yeri (16-18. Yüzyıllar)

AYDIN Y. A.

Kanuni'den Günümüze Türk Fransız Münasebetleri, Strasbourg, France, 18 - 19 February 2010, pp.237-245

2009

2009

“Technological Development in the Imperial Dockyard (Tersane-i Amire): Anchor Production for the Ottoman Navy Galleons”

AYDIN Y. A.

Between Continents, Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology, Istanbul 2009, ISBSA 12,, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.183-187

2009

2009

Donanma-yı Hümayun Kalyonlarının Adlarında Osmanlıların Orta Asya Kökenin İzleri

AYDIN Y. A.

CIEPO INTERIM SYMPOSIUM - THE CENTRAL ASIATIC ROOTS OF OTTOMAN CULTURE, Bişkek, Kyrgyzstan, 24 - 29 August 2009, pp.157-168

2004

2004

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kalyon İnşasında Kereste Temini

AYDIN Y. A.

Tarih Boyunca Dünyada ve Türklerde Denizcilik Semineri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 May 2004, pp.33-40

Books & Book Chapters

2020

2020

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Ege (Adalar) Denizi ve Doğu Akdeniz’e Yönelik Güvenlik Parametreleri

Aydın Y. A.

in: Geçmişten Günümüze Türkiye'de Sahil Güvenlik, İsmail H. DEMİRCİOĞLU,Yücel YİĞİT,Ahmet ÖZCAN,Ebru DEMİRCİOĞLU,Cengiz ÜNVER,G. Salih KARABACAK, Editor, Pagem Akademi, Ankara, pp.319-339, 2020

2012

2012

İhtişam Çağı ve Cihan Devleti Haline Geliş

AYDIN Y. A.

in: Osmanlı Tarihi (1300-1566), Emecen F. M., Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.124-145, 2012

2012

2012

Batı'da ve Doğu'da Osmanlı Gücünün Yayılışı

AYDIN Y. A.

in: Osmanlı Tarihi (1300-1566), Emecen F. M., Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.146-165, 2012

2010

2010

“Reform of Ottoman Navy and Ottoman Superiority at Sea (1701-1718)”

AYDIN Y. A.

in: Mutazioni e permanenze nella storia navale del Mediterraneo. Secc. XVI-XIX. Annale 2 guerra e pace in età moderna. Annali di storia militare europea, Candiani G, Lo Basso L., Editor, Franco Angeli, Milano, pp.163-180, 2010


Congress and Symposium Activities

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

Ciepo-23

Attendee

Sofija-Bulgaria

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

Ciepo-22

Attendee

Trabzon-Turkey