Asst. Prof.Yusuf Alperen AYDIN


Faculty of Literature, Department of History

Department of Early Modern History


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Modern History

Metrics

Publication

21

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yeniçağ Tarihi, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yeniçağ Tarihi, Turkey

1994 - 1998

1994 - 1998

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of History, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Osmanlı Denizciliği (1700-1770)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih/Yeniçağ Tarihi

2001

2001

Postgraduate

XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı - Habsburg Anlaşmaları ve Uygulamaları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Modern History

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

2007 - 2010

2007 - 2010

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

1998 - 2007

1998 - 2007

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of History

Courses

Undergraduate

Undergraduate

XVII.-XVIII. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Yeniçağ Tarihine Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlılar ve Batı Dünyası

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Sadrazam Köprülü Numan Paşa'nın Hayatı ve Devlet Adamlığı

Aydın Y. A. (Consultant)

M.Çağlar(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Tersane-i Âmire'de İşgücü ve İstihdam: 1700-1750

Aydın Y. A. (Consultant)

B.Baş(Student) Sustainable Development

2020

2020

Postgraduate

Osmanlılarda Devlet Algısı (15-18. Yüzyıllar)

Aydın Y. A. (Consultant)

M.Kuş(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

Mânilerden Kalyonları Öğrenmek: Ramazan-nâme Metnindeki Osmanlı Kalyonları İle İlgili Bilgilerin Değerlendirilmesi

AYDIN Y. A.

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.47, pp.291-306, 2016 (AHCI)

2016

2016

Learning Galleons from Manis: The Evalutation of Information About Ottoman Galleons in Ramazan-name

Aydin Y. A.

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.47, pp.291-306, 2016 (AHCI) identifier identifier

2015

2015

The Ottoman Security Parameters for the Aegean Sea (Archipelago) and the Levant in the 18th Century

Aydin Y. A.

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.45, pp.161-184, 2015 (AHCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2013

2013

"Osmanlı Dönemi ve Öncesinde Avcı Kuşlardan Sungur Üzerine Bazı Notlar"

AYDIN Y. A.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.57, pp.25-44, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

XVIII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Donanması ve Tersane-i Amire’de Lenger ve Yelken Bezi Üretimine Başlanması

AYDIN Y. A.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.49, pp.47-57, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

18. Yüzyılın Başlarında Tersane-i Amire'de Bazı Yeni Görevlerin İhdası ve Yaşanan Yolsuzluk Vak'aları

AYDIN Y. A.

CIEPO-22 COMITE INTERNATIONAL D’ETUDES PRE-OTTOMANES ET OTTOMANES (ULUSLARARASI OSMANLI ÖNCESİ VE OSMANLI ÇALIŞMALARI KOMİTESİ), Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016, vol.1, pp.409-417 Sustainable Development

2014

2014

Osmanlı Denizcilik Tarihinin Konularına Dair

Aydın Y. A.

Osmanlı Denizcilik Tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2014, pp.7

2010

2010

Osmanlı-Fransız İlişkilerinde Donanmanın Yeri (16-18. Yüzyıllar)

AYDIN Y. A.

Kanuni'den Günümüze Türk Fransız Münasebetleri, Strasbourg, France, 18 - 19 February 2010, pp.237-245

2009

2009

“Technological Development in the Imperial Dockyard (Tersane-i Amire): Anchor Production for the Ottoman Navy Galleons”

AYDIN Y. A.

Between Continents, Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology, Istanbul 2009, ISBSA 12,, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 2009, pp.183-187

2009

2009

Donanma-yı Hümayun Kalyonlarının Adlarında Osmanlıların Orta Asya Kökenin İzleri

AYDIN Y. A.

CIEPO INTERIM SYMPOSIUM - THE CENTRAL ASIATIC ROOTS OF OTTOMAN CULTURE, Bişkek, Kyrgyzstan, 24 - 29 August 2009, pp.157-168

2004

2004

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Kalyon İnşasında Kereste Temini

AYDIN Y. A.

Tarih Boyunca Dünyada ve Türklerde Denizcilik Semineri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 May 2004, pp.33-40

Books & Book Chapters

2020

2020

XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Ege (Adalar) Denizi ve Doğu Akdeniz’e Yönelik Güvenlik Parametreleri

Aydın Y. A.

in: Geçmişten Günümüze Türkiye'de Sahil Güvenlik, İsmail H. DEMİRCİOĞLU,Yücel YİĞİT,Ahmet ÖZCAN,Ebru DEMİRCİOĞLU,Cengiz ÜNVER,G. Salih KARABACAK, Editor, Pagem Akademi, Ankara, pp.319-339, 2020

2012

2012

İhtişam Çağı ve Cihan Devleti Haline Geliş

AYDIN Y. A.

in: Osmanlı Tarihi (1300-1566), Emecen F. M., Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.124-145, 2012

2012

2012

Batı'da ve Doğu'da Osmanlı Gücünün Yayılışı

AYDIN Y. A.

in: Osmanlı Tarihi (1300-1566), Emecen F. M., Editor, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.146-165, 2012

2010

2010

“Reform of Ottoman Navy and Ottoman Superiority at Sea (1701-1718)”

AYDIN Y. A.

in: Mutazioni e permanenze nella storia navale del Mediterraneo. Secc. XVI-XIX. Annale 2 guerra e pace in età moderna. Annali di storia militare europea, Candiani G, Lo Basso L., Editor, Franco Angeli, Milano, pp.163-180, 2010


Congress and Symposium Activities

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

Ciepo-23

Attendee

Sofija-Bulgaria

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

Ciepo-22

Attendee

Trabzon-Turkey