Education Information

Education Information

 • 1987 - 1990 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Farmakoloji Ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1980 - 1986 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 1990 Expertise In Medicine

  Opioid nitelikte stres uyaranlarının ouabain tarafından oluşturulan aritmilere ve serum endojen digoksin benzeri madde düzeyine etkileri

  Istanbul University, Farmakoloji, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesifarmakoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced German