Arş.Gör.

Yağmur ELTEMUR


İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Evaluation of patients with rectus sheath hematoma: a 10-year single-center retrospective study

Alizade E., Ercan L. D. , Gök A. F. K. , Bayraktar A. , Eltemur Y. , İlhan M. , et al.

European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Oslo, Norveç, 26 - 28 Nisan 2020, ss.75 Creative Commons License