Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

7.2 MALNÜTRİSYON VE SARKOPENİ

in: TUSEB TÜRKİYE YAŞLI SAĞLIĞI RAPORU: GÜNCEL DURUM, SORUNLAR ve KISA-ORTA VADELİ ÇÖZÜMLER , KARAN Mehmet Akif , SATMAN İlhan, Editor, Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü TÜHKE Sertifika No: 48569, İstanbul, pp.138-147, 2021

MALNÜTRİSYON VE SARKOPENİ

in: TÜRKİYE YAŞLI SAĞLIĞI RAPORU: GÜNCEL DURUM, SORUNLAR ve KISA-ORTA VADELİ ÇÖZÜMLER, Karan Mehmet Akif, Satman İlhan, Editor, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü, İstanbul, pp.140-147, 2021