Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Important factors affecting the transmission rate of COVID-19 in G20 and EU

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, vol.40, no.1, pp.208-218, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Nüfus Coğrafyası Açısından Bir İnceleme:Beypazarı

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), no.27, pp.41-72, 2013 (National Refreed University Journal)

An Investigation in Terms of Population Geography: Beypazari

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.3, no.27, pp.41-72, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Şehir Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Ayvalık

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), no.22, pp.89-131, 2011 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Zeytincilik Faaliyetlerinde Edremit Körfezi Kıyılarının Önemi

Coğrafya Dergisi (İstanbul Üniversitesi), no.19, pp.28-58, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beykoz’un Kırsal Mahalleleri

Beykoz 2020 Sempozyumu, 27 - 29 November 2020, pp.1-18 Sustainable Development

Beykoz'un Nüfus Özellikleri

Beykoz 2019 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.441-470 Sustainable Development

Arazi Kullanımının Küreselleşmesi: Arazi Değişiminin Uzak Aktörleri – Finike Mermer Ocakları Örnekleri

I. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.38-39

Mekânsal Etkileşimler Bağlamında Finike Mermer Ocakları

II. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.38-39

Turkey’s population and Syrian refugees: What is the limits of hospitality?

9th. International Conference on Population Geographies, Seattle, United States Of America, 29 June - 01 July 2017, pp.1

The Temporal and Spatial Development of Organic Agriculture in Turkey

The European Conference on the Social Sciences, Brighton, United Kingdom, 9 - 13 July 2015, pp.14 Sustainable Development

Evaluation of the Olive Productions in Turkey using Time Series Analysis

The 2nd International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, pp.1

Kepez Deltasında Arazi Kullanımının Coğrafi Analizi

I. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 27 August 2006, pp.53-64

Books & Book Chapters

The Temporal and Spatial Development of Organic Agriculture in Turkey

in: Environmental and Agricultural Informatics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (3 Volumes), Khosrowpour M.,Clarke S.,Jennex M.E.,Anttiroiko A.V., Editor, IGI Global Publications, Pennsylvania, pp.1013-1039, 2020

Beşeri Coğrafyada Veri Toplama

in: Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Doğan M., Sertkaya Doğan Ö., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-26, 2018

Değişen Dünyada Şehirler: Şehir Turizmi

in: Türkiye Turizm Coğrafyası, Sertkaya Doğan Ö., Duran E., Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.67-96, 2018

The Temporal and Spatial Development of Organic Agriculture in Turkey

in: Agricultural Development and Food Security in Developing Nations, Ganpat W. G., Dyer R., Isaac W. A , Editor, Igı Global Publications, Hershey - Usa, pp.130-156, 2017 Sustainable Development

Beypazarı: Bir Yerel Ekonomik Kalkınma Örneği

in: Prof. Dr. Süha Göney'e Armağan, Bayartan M., Editor, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, pp.329-364, 2013

Evaluation of the Olive Productions in Turkey using Time Series Analysis

in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II, Efe, R., Ozturk, M., Atalay, İ., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.473-486, 2011

Geographical Analysis of Natural Environment - Human Relationships and Agricultural Activity on the Coast of the Gulf of Edremit (NW Turkey)

in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region, Efe, R., Cravins, G., Ozturk, M., Atalay, İ., Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.319-336, 2008