Education Information

Education Information

  • 2005 - 2010 Undergraduate

    Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2016 Postgraduate

    İSTANBUL DERİN DEŞARJI ETKİSİNDE KALAN YUMUŞAK ZEMİN MAKROZOOBENTİK TOPLULUKLARININ EKOLOJİK KALİTE İNDEKSLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

    Istanbul University, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Fiziksel Oşinografi Ve Deniz Biyolojisi A.B.D