Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

 • 2015 - 2018 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

 • 2011 - 2015 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Law, Private Law Department

Courses

 • Postgraduate Tahkim Anlaşmalarının Hukuki Rejimi

 • Undergraduate Mülteci Hukuku Sustainable Development

 • Undergraduate Farazi Dava Yarışmaları

 • Postgraduate AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA YABANCILARIN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ EDİNMESİ

 • Undergraduate Private International Law 1

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Private International Law 2

 • Postgraduate Uluslararası Hukukta Kişisel Verilerin Korunması

 • Postgraduate Uluslararası Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

 • Postgraduate Milletlerarası Tahkim

 • Undergraduate Vatandaşlık Ve Yabancılar Hukuku

 • Undergraduate Hukuk Klinikleri 1

 • Undergraduate Milletlerarası Özel Hukuk