Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE “FİTNE” KELİMESİNİN “KÖPEK” ANLAMIYLA KULLANIMINA DAİR

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.7, no.2, pp.389-401, 2021 (Other Refereed National Journals)

YAHYÂ, NÂDİRÎ VE HÂLETÎ’NİN DİVANLARINDA YER ALMAYAN SEYYİD NİZAMOĞLU MERSİYELERİ

Türk Dili ve Edebiyatı, vol.54, pp.129-145, 2016 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DR. RIZA NUR’UN MEVLANA, SULTAN VELED VE ŞEYH GALİB’İN ŞİİRİ ÜZERİNE DİKKATLERİ

Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galip Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 December 2020, pp.18

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA İKİ EVRENSEL METİN: MAGNA CARTA LIBERTATUM ve MESNEVİ

Uluslararası Paris Sosyal Bilimler Kongresi-III, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.154

Sosyal Tenkit Bağlamında XV. Yüzyıl Klasik Türk Nesri

IV. ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.126

Books & Book Chapters

İnsan Hakları Bağlamında İki Evrensel Metin: Magna Carta Libertatum ve Mesnevî

in: Cemal Aksu Armağanı, Dr. Müslüm Yılmaz,Dr. Ayşe Aksu, Editor, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, İstanbul, pp.1069-1096, 2020

Other Publications