Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Why Two Languages ​​are Better than One?

in: On Interactıon Between The City And The Language(s): Individual to Society , Seda Güven,Göklem Tekdemir, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.41-59, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Why two languages better than one?

in: On Interactıon Between The City And The Language(s): Individual to Society, Seda Güven,Göklem Tekdemir, Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.41-59, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Fiziksel Büyüme Ve Motor Gelişim- Dinamik Sistemler Teorisi Çerçevesinde Yeni Yaklaşımlar

in: GELİŞİM PSİKOLOJİSİ, Sema Karakelle, Editor, İstanbul Üniversitesi AUZEF, İstanbul, pp.49-69, 2021

GELİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN OYUN VE ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ

in: İnsan Yaşamında Oyunun Yeri , PROF. DR. T. GÜL ŞENDİL, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.99-117, 2020

Üstbilişsel kararların doğruluğu

in: Doğru Üzerine , Murat Kelikli, Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.155-170, 2018