Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Discussion on Originality in the Works of Art Produced by Artificial Intelligence

International Congress on Afro-Eurasian Research VI, Skopje, Macedonia, 14 - 15 October 2022, pp.33-34

Books & Book Chapters

Kısıtlama Sebebi Olarak Savurganlığın Tespiti

in: Prof. Dr. Galip Sermet Akman'a Armağan, Saibe Oktay Özemir,Azra Arkan Serim,Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.749-782, 2020

İsviçre Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Türk Hukukunda Fiili Ayrılık Sebebine Dayanan Boşanma

in: Prof. Dr. Türkan Rado'nun Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.1047-1082, 2020

Belirlilik Prensibi ve 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'na Göre Rehnedilebilen Taşınır Varlıklar

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen,Saibe Oktay Özdemir, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.783-841, 2020

Metrics

Publication

7
UN Sustainable Development Goals