Assoc. Prof. Yasemin YALÇINKAYA


Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Department of Internal Medicine


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Internal Diseases, Immunology and Rheumatology


Names in Publications: Sahinkaya Yasemin, Yalcinkaya Yasemin

Metrics

Publication

343

Citation (WoS)

223

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

264

H-Index (Scopus)

9

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Post Doctorate of Medicine

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İç Hastalıkları Abd, Romatoloji Bd, Turkey

2003 - 2008

2003 - 2008

Expertise In Medicine

İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları , Turkey

1996 - 2002

1996 - 2002

Doctorate

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

2013

2013

Expertise In Medicine

Sistemik Sklerozlu Hastalarda Tırnak dibi Kapillaroskopi Bulguları ile Vasküler Biyobelirteçler Arasındaki İlişkinin Araştırılması Yan Dal uzmanlık Tezi

Istanbul University, İç Hastalıkları Abd , Romatoloji Bd

2008

2008

Expertise In Medicine

TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYON GELİŞİMİ İLE PLAZMA sCD146 DÜZEYİ İLİŞKİSİ Sustainable Development

İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları , 1. İç Hastalıkları Kliniği

Certificates, Courses and Trainings

2023

2023

Eğiticin Eğitim

Vocational Training

TC İstanbul Boğaziçi Enstitüsü

2022

2022

HRCT Kursu (Toraks - Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı tomografi kursu)

Vocational Course

Türkiye Romatoloji Derneği

2017

2017

Intermediate Ultrasonography Course

Health&Medicine

Türkiye Romatoloji Derneği-EULAR destekli

2017

2017

Basic Ultrasonography Course

Health&Medicine

12th Mediterranean Rheum Sym-EULAR

2013

2013

Kapillaroskopi Kursu

Health&Medicine

Ege Romatoloji Günleri -a+imaging- Valeria Riccieri-Alberto Sulli

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Internal Diseases

Immunology and Rheumatology

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Non Academic Experience

2008 - 2009

2008 - 2009

İÇ HASTALIKLARI UZMANLIĞI DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜK GÖREVİ

sAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ

2003 - 2008

2003 - 2008

İÇ HASTALIKLARI ASİSTANLIK ÖĞRENCİSİ

İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2010

2010

BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTLERİNDE GÜNCEL TEDAVİ

ŞAHİNKAYA Y., KAMALI S.

RAED DERGİSİ , vol.2, no.1, pp.6-9, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Atypical presentation of cytomegalovirus-associated cryoglobulinemic vasculitis following SARS-CoV-2 infection

GÜZEL DİRİM M., BAYKIZ D., YALÇINKAYA Y.

Abstract proceedings of the best case report contest 2022. Clinical Cases in Internal Medicine: Learning Through Practice (7th McMaster International Review Course in Internal Medicine, September 29–October 1, 2022, Kraków, Poland, hybrid course) (POLISH ARCHIVES OF Internal Medicine), Poland, 29 September - 01 October 2022, vol.132, pp.15-16 Sustainable Development identifier identifier

2022

2022

COVID-19 ve aşıları ile ilişkili rekürren perikardit olguları

Yılmaz A., Çetin O., Alagöz G., Atalar S. C., Amikishiyev S., Göksoy Solak Y., et al.

XXII. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2022, vol.14, no.89, pp.265 Sustainable Development

2022

2022

AA AMYLOIDOSIS IN A PATIENT WITH MUTATIONS IN BOTH ADA2 AND A20 GENES

Amikishiyev S., Ince B., Bektas M., Yalcinkaya Y., Artim-Esen B., Inanc M., et al.

EULAR European Congress of Rheumatology (EULAR), Copenhagen, Denmark, 1 - 04 June 2022, vol.81, pp.1756-1757 Creative Commons License identifier

2021

2021

Serum and urine Galectin-9,IP-10 and Siglec-1 as biomarkers of disease activity in patients with systemic Lupus Erythematosus

Mirioğlu Ş., ÇINAR S., ULUDAĞ Ö., GÜREL E., VARELCİ S., ÖZLÜK M. Y., et al.

ACR (American College of Rheumatology) Convergence 2021, United States Of America, 05 November 2021, vol.73, pp.687-689 identifier identifier

2021

2021

Performances of Different Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus in a Single Center Cohort from Turkey

Torun E. S., Bektaş E., Kemik F., Bektaş M., Çetin Ç., Yalçınkaya Y., et al.

American College of Rheumatology 2021, Arizona, United States Of America, 5 - 09 November 2021, vol.10, no.72, pp.1-2 Creative Commons License

2021

2021

More Frequent, Earlier Hip Involvement and Poor Outcome in Spondyloarthritis Associated with Familial Mediterranean Fever

Bektaş M., Sarı S., Çetin Ç., Yalçın Dulundu B. Ç., Koca N., İnce B., et al.

American college of Rheumatology 2021, Arizona, United States Of America, 5 - 09 November 2021, vol.10, no.73, pp.1-6 Creative Commons License

2021

2021

Pulmoner hipertansiyonlu sistemik lupus eritematozus ve antifosfolipid sendromu hastalarının özellikleri

TORUN E. S., BAYKIZ D., IŞIK A., GÜREL E., KEMİK F., AĞARGÜN B. F., et al.

XXI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 September - 03 October 2021, vol.13, pp.51-52

2020

2020

ANCA-ASSOCIATED VASCULITIS: CLINICAL FEATURES, RELAPSE, ORGAN DAMAGE AND SURVIVAL IN 197 PATIENTS

BEKTAŞ M., Ince B., Agargun B. F., Guzey D. Y., Yalcinkaya Y., Artim-Esen B., et al.

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 June 2020, vol.79, pp.1525 identifier

2020

2020

RISK FACTORS FOR ADVERSE PREGNANCY OUTCOMES IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS PATIENTS

ÇETİN Ç., Sarac-Sivrikoz T., Ates-Tikiz M., TORUN E. S., ERSOY A., YALÇINKAYA Y., et al.

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), ELECTR NETWORK, 03 June 2020, vol.79, pp.1038 identifier

2020

2020

Koca N., Yalçın Dulundu B. Ç., Bektaş E., Oğuz E., Yalçınkaya Y., Artım Esen B., et al.

Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu - I, İstanbul, Turkey, 21 - 22 February 2020, pp.19

2020

2020

AILEVI AKDENIZ ATEŞI VE SCHNITZLER SENDROMU BIRLIKTELIĞI

Aghamuradov S., Kocatürk Göncü E., Amikishiyev S., Çetin Ç., Yalçınkaya Y., Artım Esen B., et al.

XIV. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu, Antalya, Turkey, 9 - 12 January 2020, pp.25 Creative Commons License

2019

2019

Yaşlı hastalarda nedeni bilinmeyen ateşin sebebi olarak SLE

Azizy A., YALÇINKAYA (ŞAHİNKAYA) Y., Direskeneli H.

XX.Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.197

2019

2019

Korda rüptürü ile prezente olan relapsing polikondrit vakas›

Bektaş M., Aghamuradov S., Yalçınkaya Y., Artım Esen B., Gül A., İnanç M., et al.

Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.86 Creative Commons License

2019

2019

ASSESSMENT OF DISEASE ACTIVITY IN SYSTEMIC SCLEROSIS: THE COMPARISON BETWEEN REVISED EUSTAR AND ESCSG ACTIVITY INDEXES

Yalcinkaya Y., Gazel U., Tahra S. K., AKSOY A., KARABACAK M., Kutlug S., et al.

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, Spain, 12 - 15 June 2019, vol.78, pp.1568-1569 identifier

2018

2018

Dijital ülser ile baŞvuran olan silikozis olgusu

TEMİZ F., AĞYOL Y., Aksoy A., YALÇINKAYA (ŞAHİNKAYA) Y.

XIX.Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 September 2018

2018

2018

Cavitary nodules in rheumatoid arthritis patients and their prognosis

Kocakaya D., AKSOY A., Yalcinkaya Y., Inanc N., Eryuksel E., KARAKURT S.

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 identifier

2018

2018

ARE EXTREMITY TELANGIECTASES RELATED TO SEVERE DISEASE IN SYSTEMIC SCLEROSIS ?

Yalcinkaya Y., PEHLIVAN O., Erturk Z., Gazel U., AKSOY A., Alibaz-Oner F., et al.

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.428 identifier

2018

2018

THE PROGRESSION OF LUNG INVOLVEMENT IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS RECEIVING BIOLOGICAL THERAPIES

Yalcinkaya Y., Can M., KARAKURT S., Coskun N., ALBAYRAK E., Mursaloglu H., et al.

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.333 identifier

2018

2018

ASSESSMENT OF ENTHESITIS BY ULTRASONOGRAPHY IN PATIENTS WITH SERONEGATIVE RHEUMATOID ARTHRITIS

Erturk Z., Ozsoy T., YAĞCI İ., Yalcinkaya Y., Gazel U., Atagunduz P., et al.

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 2018, vol.77, pp.1712 identifier

2017

2017

Obstructive sleep apnoea and pulmonary involvement in patients with scleroderma

AYDIN T. Y., KARAKURT S., Direskeneli H., Yalcinkaya Y., PEKER Y.

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Milan, Italy, 9 - 13 September 2017, vol.50 identifier

2017

2017

ASSESSING ENTHESITIS BY ULTRASONOGRAPHY IN PATIENTS WITH SERONEGATIVE RHEUMATOID ARTHRITIS

Erturk Z., Ozsoy T., YAĞCI İ., Yalcinkaya Y., Gazel U., Atagunduz P., et al.

Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, Spain, 14 - 17 June 2017, vol.76, pp.821 identifier

2016

2016

BEHÇET HASTALIĞINDA HASTALIK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MUMCU G., LEHİMCİ F., FİDAN Ö., ÖZDEMİR H., ALPAR U., UNAL A. U., et al.

XVII. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 30 October 2016, pp.285

2016

2016

A rare case of avascular necrosis of sacral bone in catastrophic antiphospholipid syndrome

Ertürk Z., UNAL A. U., GAZEL U., YALÇINKAYA Y., OZMEN Y., INANC N., et al.

15th International Congress of Antiphospholipid Antibodies, Girne, Cyprus (Kktc), 21 - 24 October 2016, vol.25, pp.58

2015

2015

COMPARISON OF DISEASE CHARACTERISTICS AND ORGAN DAMAGE IN PATIENTS WITH JUVENILE AND ADULT-ONSET SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN A LARGE COHORT FROM TURKEY

Artim-Esen B., Kasapcopur O., Sahin S., Barut K., Omma A., Sahinkaya Y., et al.

Annual Meeting of the British-Society-for-Rheumatology and British-Health-Professionals-in-Rheumatology, Manchester, United Kingdom, 28 - 30 April 2015, vol.54, pp.162 identifier

2014

2014

EFFECTS OF SMOKING IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS AND NONRADIOGRAPHIC AXIAL SPONDYLOARTHRITIS RECEIVING TNF INHIBITORS

Pehlivan O., Yalcinkaya Y., Huseyinsinoglu N., Kanitez N. A., Esen B. A., Erer B., et al.

Annual Meeting of the British-Society-for-Rheumatology and British-Health-Professionals-in-Rheumatology, Liverpool, United Kingdom, 29 April - 01 May 2014, vol.53, pp.145 identifier

2013

2013

Effects Of Smoking In Patients With Axial Spondyloarthritis - Ankylosing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthritis - Receiving Anti-TNF therapy

Pehlivan O., Yalcinkaya Y., Huseyinsinoglu N., Kanitez N. A., Erer B., Kamali S., et al.

77th Annual Meeting of the American-College-of-Rheumatology / 48th Annual Meeting of the Association-of-Rheumatology-Health-Professionals, California, United States Of America, 25 - 30 October 2013, vol.65 identifier

2012

2012

Takayasu arteritinde gebelik ve gebelikle iliskili hastalık prognozu Tek merkez deneyimi

ALPAY KANITEZ N., OMMA A., ERER S. B., GÜZEL M., ŞAHİNKAYA Y., GÜL A., et al.

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 October 2012, vol.4, pp.1-214

2012

2012

Metabolic Syndrome Is Not Only a Risk Factor for Cardiovascular Events in Systemic Lupus Erythematosus but Also Associated with Cumulative Organ Damage: A Cross-Sectional Analysis of 311 Patients.

Ertan-Demir S., Artim-Esen B., Sahinkaya Y., Pehlivan O., Alpay-Kanitez N., Omma A., et al.

Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Rheumatology (ACR) and Association-of-Rheumatology-Health-Professionals (ARHP), Washington, Kiribati, 9 - 14 November 2012, vol.64 identifier

2012

2012

The Association of Serum Biomarkers and Metabolic Syndrome with Subclinical Atherosclerosis in Systemic Lupus Erythematosus: A Controlled Analysis in Patients with No Clinical Disease Activity.

Ertan-Demir S., Cizgici A. Y., Erten G., Artim-Esen B., Sahinkaya Y., Pehlivan O., et al.

Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Rheumatology (ACR) and Association-of-Rheumatology-Health-Professionals (ARHP), Washington, Kiribati, 9 - 14 November 2012, vol.64 identifier

2011

2011

Cluster analysis of autoantibodies in 852 patients with systemic lupus erythematosus from a single center

ARTIM ESEN B., ÇENE E., ŞAHİNKAYA Y., ERTAN S., PEHLİVAN Ö., KAMALI S., et al.

ACR 2011 ( American College of Rheumatology & Association of Rheumatology Health Professionals, 2011 Annual Scientific Meeting), CHICAGO, 4 - 09 November 2011, vol.63, pp.1-1041

2011

2011

Dirençli granülomatozlu polianjiit Wegener olgularInda rituximab deneyimi

YALÇINKAYA Y., ERER S. B., ARTIM ESEN B., OMMA A., ARAL M. O., İNANÇ M., et al.

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2011, vol.3, pp.23-129

2011

2011

Cluster Analysis of Autoantibodies in 852 Patients with Systemic Lupus Erythematosus From a Single Center: Four Main Clusters with Prognostic Implications

Artim-Esen B., ÇENE E., Sahinkaya Y., Ertan S., Pehlivan O., Kamali S., et al.

75th Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Rheumatology (ACR) / 46th Annual Scientific Meeting of the Association-of-Rheumatology-Health-Professionals (ARHP), Illinois, United States Of America, 4 - 09 November 2011, vol.63 identifier

2011

2011

A Retrospective Analysis of Anti-TNF Treatment of 146 Ankylosing Spondylitis Patients According to Gender

Yalcinkaya Y., Pehlivan O., Omma A., Artim-Esen B., Erer B., Huseyinsinoglu N., et al.

75th Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Rheumatology (ACR) / 46th Annual Scientific Meeting of the Association-of-Rheumatology-Health-Professionals (ARHP), Illinois, United States Of America, 4 - 09 November 2011, vol.63 identifier

2011

2011

Comparison of sensitivity of new paediatric WG classification criteria with ACR and Sorensen criteria in an adult cohort

Erer B., Esen B. A., Sahinkaya Y., Aral O., Inanc M., Kamali S.

15th International Vasculitis/ANCA Workshop, North Carolina, United States Of America, 15 - 18 May 2011, vol.164, pp.79 identifier

2010

2010

Wegener Granülomatozlu 82 Olgunun Analizi:Türkiye Deneyimi

KAMALI S., Erer B., ARTIM ESEN B., YALÇINKAYA (Şahinkaya) Y., GÜL A., ÖÇAL M. L., et al.

XI.Ulusal Romatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 October 2010, pp.31

2010

2010

Ankilozan Spondilitli 370 Olgunun değerlendirilmesi

YALÇINKAYA (Şahinkaya) Y., PEHLIVAN O., Coşan F., ARTIM ESEN B., Erer B., HÜSEYİNSİNOĞLU N., et al.

XI.Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 October 2010, pp.83

2010

2010

Tek Merkezden Takip Edilen 902 Sistemik Lupus Eritematozus lu HastanIn Analizi

ARTIM ESEN B., ERTAN S., ŞAHİNKAYA Y., PEHLİVAN Ö., ERER S. B., KAMALI S., et al.

XI. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 17 October 2010, vol.2, pp.16-39

2010

2010

Anti TNF Tedavi Alan Ankilozan Spondilitli OlgularIn Değerlendirilmesi

ŞAHİNKAYA Y., PEHLİVAN Ö., ARTIM ESEN B., COŞAN F., ERER S. B., HÜSEYİNSİNOĞLU N., et al.

XI. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 17 October 2010, vol.2, pp.16-39

2010

2010

Analysis of 641 patients with systemic lupus erthematosus: a single center experience from Turkey

Artım Esen B., Ertan S., Yalçınkaya Y., Pehlivan Ö., Kamalı S., Erer B., et al.

The 9th international congress of SLE, Vancouver, Canada, 24 - 27 June 2010, vol.19, pp.74

2009

2009

DO sCD146 INDICATE MICROANGIOPATHY IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS

ŞAHİNKAYA Y., TEMİZEL M., MERAL M., ARMAN Y., CEVİZCİ E., ÖLEK A. Ç.

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION- 69th SCIENTIFIC SESSIONS, NEW ORLEANS, 5 - 09 June 2009, vol.58, pp.1-784 Sustainable Development

2009

2009

Do sCD146 levels indicate microangiopathy in type 2 diabetic patients

YALÇINKAYA (Şahinkaya) Y., OLEK A. C., Cevizci E., TEMIZEL M., Mert M., ARMAN Y.

69th scientific sesssions American Diabetes Association (2009), New Orleans, United States Of America, 5 - 09 June 2009, vol.58, pp.563 Sustainable Development

2008

2008

THE IMPACT OF DIABETES ONSET AGE ONTHE TIME TO MICROVASCULAR COMPLICATION DEVELOPEMENT IN TYPE 1 AND TYPE2 DIABETIC PATIENTS

TEMIZEL M., ŞAHİNKAYA Y., BUYURAN K., ONUKER BAŞARAN E., MERAL M., ARMAN Y., et al.

THE 2nd WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES TO CONSENSUS IN DIABETES, OBESITY AND HYPERTENSION (CODHy), Barcelona, Spain, 30 October - 02 November 2008

2008

2008

The efficacy of sibutramine on fat mass of daibetic and non-diabetic obese women with bioelectrical impedance analysis

Mert M., YALÇINKAYA (Şahinkaya) Y., Ergül M., Temizel M., ARMAN Y., Cevizci E., et al.

The 2nd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy)., Barcelona, Spain, 30 October - 02 November 2008, vol.1, pp.68 Sustainable Development

2008

2008

THE EFFICACY OF SIBUTRAMINE ON FAT MASS OF DIABETIC AND NONDIABETIC OBESE WOMEN WITH BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS

MERAL M., ŞAHİNKAYA Y., ERGÜL M., TEMİZEL M., ARMAN Y., CEVİZCİ E., et al.

THE 2nd WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES TO CONSENSUS IN DIABETES, OBESITY AND HYPERTENSION (CODHy), Barcelona, Spain, 30 October - 02 November 2008

2008

2008

The impact od diabetes onset age on time to microvascular complication developementr in type 1 and type 2 diabetic patients.

TEMIZEL M., YALÇINKAYA (Şahinkaya) Y., Onuker E., Buyuran K., Mert M., ARMAN Y., et al.

The 2nd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy)., Barcelona, Spain, 30 October - 02 November 2008, vol.1, pp.104 Sustainable Development

2008

2008

Dirençli Hpretansiyonun Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi

Temizel M., KARAMAHMUTOGLU F., YALÇINKAYA (Şahinkaya) Y., ARMAN Y., CEVIZCI E., Mert M., et al.

Onuncu ulusal İç hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.236

2008

2008

DİRENÇLİ HİPERTANSİYONUN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ

TEMİZEL M., KARAMAHMUTOĞLU F., ŞAHİNKAYA Y., ARMAN Y., CEVİZCİ E., MERT M., et al.

ONUNCU ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

2008

2008

The association of refractory hypertension with body mass index

TEMIZEL M., Sahinkaya Y., KARAMAHMUTOGLU F., ARMAN Y., MERT M., CEVIZCI E., et al.

18th Annual Meeting of the European-Society-of-Hypertension/22nd Scientific Meeting of the International-Society-of-Hypertension, Berlin, Germany, 14 - 19 June 2008, vol.26 identifier

2006

2006

The frequency of Refractory Hypertension: Okmeydanı Scanning

TEMIZEL M., YALÇINKAYA (Şahinkaya) Y., Arman Y., Karadağ S., Yavuz A., Cevizci E., et al.

Third mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2006, pp.174

Books & Book Chapters

2023

2023

SİSTEMİK SKLEROZ

Yalçınkaya Y.

in: KLİNİK ROMATOLOJİ, BÜNYAMİN KISACIK,CEMAL BES,SÜLEYMAN SERDAR KOCA,ÖZGÜR KASAPÇOPUR, Editor, EMA TIP KİTAPEVİ, İstanbul, pp.1, 2023

Awards

October 2021

October 2021

En iyi Sözlü Bildiri 3.lük

Türkiye Romatoloji Derneği

October 2016

October 2016

XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

Türkiye Romatoloji Derneği

October 2013

October 2013

XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü

Türkiye Romatoloji DerneğiCitations

Total Citations (WOS): 223

h-index (WOS): 7