Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Post Doctorate of Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İç Hastalıkları Abd, Romatoloji Bd, Turkey

 • 2003 - 2008 Expertise In Medicine

  İstanbul Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları , Turkey

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2013 Expertise In Medicine

  Sistemik Sklerozlu Hastalarda Tırnak dibi Kapillaroskopi Bulguları ile Vasküler Biyobelirteçler Arasındaki İlişkinin Araştırılması Yan Dal uzmanlık Tezi

  Istanbul University, İç Hastalıkları Abd , Romatoloji Bd

 • 2008 Expertise In Medicine

  TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYON GELİŞİMİ İLE PLAZMA sCD146 DÜZEYİ İLİŞKİSİ Sustainable Development

  İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları , 1. İç Hastalıkları Kliniği

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Intermediate Ultrasonography Course

  Health&Medicine , Türkiye Romatoloji Derneği-EULAR destekli

 • 2017Basic Ultrasonography Course

  Health&Medicine , 12th Mediterranean Rheum Sym-EULAR

 • 2013Kapillaroskopi Kursu

  Health&Medicine , Ege Romatoloji Günleri -a+imaging- Valeria Riccieri-Alberto Sulli