Res. Asst.

Yasir BEYATLI


Faculty Of Theology

Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence

Education Information

2015 - Continues

2015 - Continues

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2014

2014

Postgraduate

TAHÂVÎ'NİN ŞERHU MEÂNİ'L-ÂSÂR'INDA HANEFÎ İMAMLARINDAN AYRILDIĞI KONULAR; KİTÂBU'S-SALÂT ÖRNEĞİ

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku

2013 - 2015

2013 - 2015

Research Assistant

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Articles Published in Other Journals

2020

2020

A Critical Edition of Burhān al-Dīn al-Fāzārī's Risālah fī Ṣıḥḥat Ijāra al- Iqṭāʿ

Beyatlı Y.

İslam Tetkikleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.603-631, 2020 (International Refereed University Journal)

2020

2020

A Critical Edition and Analysis of ‘Ubaydullāh ibn ‘Abd al-Ghanī’s al-Nūr al-bādī fī ahkām al-arādī

Pehlivan B. , Beyatlı Y.

İslam Araştırmaları Dergisi, no.44, pp.75-166, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler: İstatistikî Bir İnceleme

SARITAŞ M. , BEYATLI Y. , ÖZALP S., TÜFEKÇİOĞLU M. S. , KÜTÜK Ş.

Sahn-ı Semân'dan Darulfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası. (Alimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) – 18. Yüzyıl., İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2018, pp.11-40

2017

2017

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer’î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

SARITAŞ M., BEYATLI Y. , ÖZALP S. , TÜFEKÇİOĞLU M. S. , KÜTÜK Ş.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, vol.1, pp.11-40

2017

2017

İbn Kemal'in Fukaha Tasnifine Dair Bir Okuma Denemesi

Beyatlı Y.

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2017, pp.14

Books & Book Chapters

2018

2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler I (Alana Göre Sıralı)

Sarıtaş M. , Özalp S. , Beyatlı Y. , Tüfekçioğlu M. S. , Kütük Ş.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.313-431, 2018

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sarıtaş M. , Beyatlı Y. , Özalp S. , Tüfekçioğlu M. S. , Kütük Ş.

in: Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, Furat A. H.,Yorulmaz N. K.,Arı O. S, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.11-40, 2018

2018

2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler II (Alfabetik Sıralı)

SARITAŞ M. , BEYATLI Y. , ÖZALP S. , TÜFEKÇİOĞLU M. S. , KÜTÜK Ş.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt 2, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.353-463, 2018

Tasks In Event Organizations

Ekim 2018

Ekim 2018

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı IV. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Beyatlı Y. , Tanrıver M. , Özalp S. , Kütük Ş. , Sarıtaş M. , Pehlivan B. , et al.
İstanbul, Turkey

Ekim 2017

Ekim 2017

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Beyatlı Y. , Sarıtaş M. , Özalp S. , Kütük Ş. , Akartepe B. B. , Tüfekçioğlu M. S.
İstanbul, Turkey

Ekim 2016

Ekim 2016

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı II. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Scientific Congress

Beyatlı Y. , Sarıtaş M. , Kütük Ş. , Özalp S. , Akartepe B. B. , Tüfekçioğlu M. S.
İstanbul, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2017

2017

Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2017

2017

III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu/İbn Kemâl Paşa'nın Fukahâ Tasnifine Dair Bir Okuma Denemesi

Attendee

İstanbul-Turkey