Arş.Gör.

Yasir BEYATLI


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

İslam Hukuku Ana Bilim Dalı

E-posta: yasirbeyatli@istanbul.edu.tr
İş Telefonu: +90 212 532 6064
Fax Telefonu: +90 212 532 6207

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Yüksek Lisans

TAHÂVÎ'NİN ŞERHU MEÂNİ'L-ÂSÂR'INDA HANEFÎ İMAMLARINDAN AYRILDIĞI KONULAR; KİTÂBU'S-SALÂT ÖRNEĞİ

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri, İslam Hukuku

2013 - 2015

2013 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Burhâneddîn el-Fezârî’nin Risâle fî sıhhati icâreti’l-iktâ‘ İsimli Risâlesinin Tahkikli Neşri

Beyatlı Y.

İslam Tetkikleri Dergisi, cilt.10, ss.603-631, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Ubeydullah b. Abdülganî’nin en-Nûrü’l-bâdî fî ahkâmi’l-arâzî Adlı Risalesinin Tahkikli Neşri

Pehlivan B. , Beyatlı Y.

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.75-166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler: İstatistikî Bir İnceleme

SARITAŞ M. , BEYATLI Y. , ÖZALP S., TÜFEKÇİOĞLU M. S. , KÜTÜK Ş.

Sahn-ı Semân'dan Darulfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası. (Alimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) – 18. Yüzyıl., İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2018, ss.11-40

2017

2017

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer’î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

SARITAŞ M., BEYATLI Y. , ÖZALP S. , TÜFEKÇİOĞLU M. S. , KÜTÜK Ş.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, cilt.1, ss.11-40

2017

2017

İbn Kemal'in Fukaha Tasnifine Dair Bir Okuma Denemesi

Beyatlı Y.

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2017, ss.14

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler I (Alana Göre Sıralı)

Sarıtaş M. , Özalp S. , Beyatlı Y. , Tüfekçioğlu M. S. , Kütük Ş.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.313-431, 2018

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sarıtaş M. , Beyatlı Y. , Özalp S. , Tüfekçioğlu M. S. , Kütük Ş.

Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, Furat A. H.,Yorulmaz N. K.,Arı O. S, Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.11-40, 2018

2018

2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler II (Alfabetik Sıralı)

SARITAŞ M. , BEYATLI Y. , ÖZALP S. , TÜFEKÇİOĞLU M. S. , KÜTÜK Ş.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt 2, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.353-463, 2018

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2018

Ekim 2018

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı IV. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Beyatlı Y. , Tanrıver M. , Özalp S. , Kütük Ş. , Sarıtaş M. , Pehlivan B. , et al.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Beyatlı Y. , Sarıtaş M. , Özalp S. , Kütük Ş. , Akartepe B. B. , Tüfekçioğlu M. S.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı II. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Beyatlı Y. , Sarıtaş M. , Kütük Ş. , Özalp S. , Akartepe B. B. , Tüfekçioğlu M. S.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu/İbn Kemâl Paşa'nın Fukahâ Tasnifine Dair Bir Okuma Denemesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye