Res. Asst. Yasir BEYATLI


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Islamic Jurisprudence


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Law

Former Researcher

Education Information

2015 - Continues

2015 - Continues

Doctorate

Istanbul University, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

2011 - 2014

2011 - 2014

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Memlük Dönemi İkta Arazilerinin İcaresi Tartışmaları

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2014

2014

Postgraduate

TAHÂVÎ'NİN ŞERHU MEÂNİ'L-ÂSÂR'INDA HANEFÎ İMAMLARINDAN AYRILDIĞI KONULAR; KİTÂBU'S-SALÂT ÖRNEĞİ

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Law

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Research Assistant

Istanbul Sabahattin Zaim University, Faculty Of Islamıc Scıences, Temel İslam Bilimleri

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Mamluk Hanafism in the Historical Course of the Hanafi School

Beyatlı Y.

Memlükler Dönemi İlim Geleneği - I, İstanbul, Turkey, 28 - 29 September 2021, pp.24-25 Sustainable Development

2017

2017

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer’î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

SARITAŞ M., BEYATLI Y., ÖZALP S., TÜFEKÇİOĞLU M. S., KÜTÜK Ş.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, vol.1, pp.11-40

2017

2017

İbn Kemal'in Fukaha Tasnifine Dair Bir Okuma Denemesi

Beyatlı Y.

T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2017, pp.14

Books & Book Chapters

2018

2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler I (Alana Göre Sıralı)

Sarıtaş M., Özalp S., Beyatlı Y., Tüfekçioğlu M. S., Kütük Ş.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.313-431, 2018

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sarıtaş M., Beyatlı Y., Özalp S., Tüfekçioğlu M. S., Kütük Ş.

in: Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, Furat A. H.,Yorulmaz N. K.,Arı O. S, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.11-40, 2018

2018

2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler II (Alfabetik Sıralı)

SARITAŞ M., BEYATLI Y., ÖZALP S., TÜFEKÇİOĞLU M. S., KÜTÜK Ş.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt 2, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.353-463, 2018


Congress and Symposium Activities

28 September 2021 - 29 September 2021

28 September 2021 - 29 September 2021

Tradition of Knowledge in the Mamluk Period - I

Panelists

İstanbul-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu/İbn Kemâl Paşa'nın Fukahâ Tasnifine Dair Bir Okuma Denemesi

Attendee

İstanbul-Turkey