General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Department Of Islamic History
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, History of Islam

Metrics

Publication

11

Project

1

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Yrd.Doç.Dr. Yavuz YILDIRIM

 

İstanbul 1966 doğumludur. İlk ve orta dereceli eğitimini İstanbul’da aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Anabilimdalı’nda “İbn Haldun’un Metodu ve Umran Teorisi” teziyle yüksek lisans (1990) ve “İbn Haldun’un Bedavet Teorisi” teziyle doktora (1999) eğitimlerini tamamladı. İbn Haldun’un tarih metodu, İslam tarihyazıcılığı, Osmanlı tarihyazıcılığı, İslam öncesi Arap tarihi konularında çalışmaları bulunmaktadır.  2001’den bu yana İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi Anabilimdalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

yavuzy@istanbul.edu.tr