Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2015 Tez Savunma (Doktora)

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  AFRİKA'NIN KUZEYİNİ GÜNEYİNDEN AYIRAN TOPLUM TEVARİKLER VE STRATEJİK KONUMLARI: OSMANLI -TEVARİK MÜNASEBETLERİ

 • Aralık 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  MÜSTAHREC TÜRÜ ESERLER VE ÖZELLİKLERİ

 • Aralık 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  KIRAAT İMAMLARINDAN YAKUB'UN KIRAATI, KIRAATININ ÖZELLİKLERİ VE DELİLLERİ

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  KUR'ANI'IN ÜSTÜN GÜÇ TASAVVURU BAĞLAMINDA YAHUDİLERE VE HRİSTİYANLARA YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İLAHİ,YAT FAKÜLTESİ

  MUHAMMED HÜSEYİN TABATABAİ'DE VARLIK ANLAYIŞI

 • Eylül 2008 Tez Savunma (Doktora)

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  KÜTÜB-Ü TİS'A HADİSLERİ ÇERÇEVESİNDE HZ. İSA

 • Haziran 2006 Tez Savunma (Doktora)

  İLAHİ,YAT FAKÜLTESİ

  Hanefi mezhebinin oluşumunda Kûfe şehrinin sosyo-kültürel yapısının etkisi

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2015 İTAD: İSLAM TARİHİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi