Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzmirli İsmail Hakkı’nın İslam Tarihyazıcılığı ile İlgili Bir Eseri: İnceleme ve Çevrimyazı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, no.12, ss.105-130, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam Öncesi Arap Yarımadasında Çocuk Öldürme Olgusu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, no.7, ss.79-111, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe’de İbn Haldun Üzerine Yapılan Çalışmalar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, no.4, ss.139-174, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Osmanlı’nın İbn Haldun Yorumu: Mukaddime Tercümesi”

Günümüzde İbn Haldun Düşüncesi ve Sosyal Bilimler, İstanbul, Türkiye, ss.1

Hz. Muhammed'in Devlet Başkanlığı

Doğumunun 140. Yılında Hz. Muhammed, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 October 2010, cilt.1, no.1, ss.13-26

İbn Haldun'un Tarih Metodolojisi

Geçmişten Geleceğe İbn Haldun, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 June 2006, cilt.1, no.1, ss.341-356

Şemseddin Günaltay'ın İslam Tarihi ve Tarihyazıcılığına Bakışı

Cumhuriyet'in Kuruluşunun 80. Yılı Paneli, İstanbul, Türkiye, 26 October 2004, cilt.1, no.1, ss.55-63

"Bir Klasiğin Yorumlanarak Aktarımı: İbn Haldun'un Mukaddime'sinin Osmanlı Dönemi Türkçe Tercümesi"

Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 October 2004, cilt.1, no.1, ss.383-395

Kitap & Kitap Bölümleri

Mukaddime, Osmanlı Tercümesi, I-III,

Klasik Yayınları, İstanbul, 2008

Mukaddime Osmanlı Tercümesi

Giriş: Mukaddime'nin Osmanlı Tercümesi, Yıldırım Y, Erdem S, Özkan H, Kaya M C., Editör, Klasik Kent Yayınları, İstanbul, 2008