Invertebrate Grazer - Epiphytic Algae Interactions on Submerged Macrophytes in a Mesotrophic Turkish Lake


ALBAY M. , Aykulu G.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.19, ss.247-258, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 19
  • Basım Tarihi: 2002
  • Dergi Adı: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.247-258

Özet

Bir mesotrofik Türk gölünde su altı makrofitleri üzerinde omurgasız grazer -epifıtik
alg ilişkisi. İznik gölü'nün litoral bölgesinden toplanan Potamogeton pectinatus L. ve
Potamogeton perfoliatus L. perifitonunda bulunan epifitik alglerle omurgasız hayvanlar
arasındaki ilişkiler Mayıs 1993 - Kasım 1994 tarihleri arasında incelendi. Perifitonda bazı
omurgasızlar ile epifitik algler arasında yakın bir ilişki gözlemlendi; P. perfoliatus üzerinde nematod sayısı artarken saplı (stalked) ve tüp içinde yaşayan diyatom yoğunluğunda azalma gözlendi. Rotiferlerin prostrate diyatomlar üzerindeki baskısının yanında cocconeis tipi diyatomeler üzerinde de rotifer ve ciliata gruplarının beklenmedik baskısı gözlemlendi. P .pectinatus üzerinde yaşayan epifitik alg ve omurgasızların taksonomik kompozisyonu P. perfoliatus'un perifiton topluluğuna benzemesine rağmen bu gruplar arasındaki ilişki önemli derecede farklılıklar gösterdi; Erect diyatomlar üzerinde nematod ve rotiferlerin zayıf negatif etkisi, saplı diyatomeler üzerinde ciliata ve rotifera grubunun baskısı ve cocconeis tipi diyatomeler üzerinde ciliata grubunun baskısı kaydedildi. Diğer omurgasız gruplar perifitonda çok nadir bulundukları için epifitik alglerle önemli bir ilişki bulunamadı. Su sıcaklığı, yüksek pH, ışık ve su kalitesinin yanı sıra makrofitlerin yapısı epifitik alg kolonizasyonu ve bunların omurgasızlar tarafından tüketilmesini etkiledi. 

Invertebrate - epiphytic algae interaction in the periphyton of Potamogeton
pectinatus L. and Potamogeton perfoliatus L. collected from the littoral of Lake İznik was
investigated between May 1993 - November 1994. A close relationship was observed
between some invertebrates and algae in the periphyton. A decrease was observed in stalked and tubes diatom density whilst nematodes in Potamogeton perfoliatus periphyton community increased. An unexpected negative effect of Rotifers and Ciliates on erect and cocconeis type diatoms were recorded in addition to Rotifers pressure on prostrate diatoms. Although the taxonomic composition of epiphytic algae and invertebrates of Potamogeton pectinatus was similar to that of P. perfoliatus, interaction between these groups differed significantly. A weak negative effect of nematodes and Rotifers on erect diatoms was found besides Ciliates and Rotifers pressure on stalked diatoms and distinct influences were found between Ciliates and cocconeis type diatoms. Since other invertebrate groups were scarce in both periphyton communities, no significant interaction with epiphytic algae was found. In addition to the effects of water temperature, high pH, light, water quality and structure of the macrophytes significantly affected the colonization of the epiphytic algae and their grazing by the invertebrates.