Jeofizik üzerine Son Derece Öznel Yargılar (!), Jeofizik Bülteni, yıl:4, sayı:15, Ankara.


ÖZÇEP F.

Diğer, 1993

  • Basım Tarihi: 1993