Bi-kanaliküler kesilerde Crawford tip bikanaliküler stent ile onarım, 2 olgu


Ekinci S., Özbilen K. T.

54. TOD Sanal Ulusal Kongresi , Antalya, Turkey, 9 - 13 December 2020, pp.807-811

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.807-811
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

EP-356

Bi-kanaliküler kesilerde Crawford tip bikanaliküler stent ile onarım, 2 olgu

Sinan Ekinci, Kemal Turgay Özbilen İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları A.B.D.,İstanbul

GİRİŞ VE AMAÇ:Kanalikül kesileri kapak yaralanmalarını komplike hale getirebilir, kanalikül kesisini tanımlamak acil mediko-legal bir durumdur. Bi-kanaliküler kesiler ise tedaviyi oldukça zorlayıcıdır. Bu sunumda bikanaliküler kesi nedeniyle opere edilen olguların tedavi sonuçlarını paylaşmak.

YÖNTEM:Haziran2018-Ocak 2020 tarihlerinde, hem alt hem üst kanalikül kesisi olan ve Crawford tipi bikanaliküler stent ile kanalikül onarımı yapılan 2 olgu sunuma dahil edildi. Etiyoloji, cerrahi teknik ve cerrahinin sonuçları değerlendirildi. BULGULAR:Olgu-1;47 yaş ♂, darp sonrası, sağ göz iç kantus hizasında 1.5 cm cilt kesisi, alt ve üst kanalikülün punktumdan 7 mm distalinde kesildiği tespit edildi. Olgu-2; 27 yaş ♂, iş kazası, araba farı cam kırığı çarpmış, muayenede sol göz üst kanalikül punktumdan 6 mm, alt kanalikül 1.5 mm distalden kesildiği, alt kapağın medialden koptuğu ve orbita BT’de medial duvar kırığı tespit edildi. Olguların diğer oftalmolojik muayenelerinde özellik saptanmadı. Her iki olgu GAA ilk 24 saatte opere edildi, teknik olarak kanalikül kesilerinin distal ve proksimal uçları bulundu, Crawford tipi, zeytin uçlu stent alt ve üst sırasıyla önce punktumdan girildi kesinin proksimalinden çıkılıp, distal ucundan tekrar girilerek sert sonlanma alınınca stent dikleştirilerek NLK’dan geçirildi. Kesi uçları uç uca getirilerek 6.0 vikril ile onarıldı, ardından kapaklar onarıldı ve tüpler en son burunda kare düğüm ile bağlandı. Her iki olgunun tüpleri 6. ayda alındı. Olgu-1’in 18. aydaki, olgu 2’nin 6.ayki muayenesinde epiforalarının olmadığı, boya temizlenme zamanı normal, lavajın her iki kanalikülden açık olduğu görüldü, olguların kapak kesilerinin muntazam iyileştiği, aşırı nedbe dokusu veya retraksiyon gelişmediği izlendi. TARTIŞMA VE SONUÇ:Göz kapağı yaralanmalarında kanalikül kesisi varlığı aranmalı ve bu kesinin bikanaliküler olabileceği akılda tutulmalıdır. Crawford tipi bikanaliküler stent her iki kanalikülün kesildiği olgularda tecrübeli ellerde lakrimal pasajın bütünlüğünün sağlanmasında etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Bi-kanaliküler kesi, Crawford tip bikanaliküler stent, Kanalikül kesisi