Dilek Kayaoğlu, Hülya. Süreli Yayınların Yönetimi. Göz. geç ve Genş. 2.bs. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.


DİLEK-KAYAOĞLU H.

Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul, 2011

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: Türk Kütüphaneciler Derneği
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

                Süreli Yayınların Yönetimi adlı bu kitabın birinci basımındaki temel amaç, ikinci basımda da korunmuştur. Bu kitap, karmaşık oldukları kadar ilgi çekici de olan bu yayın türünün, kütüphane ve diğer bilgi merkezlerindeki yönetimine ilişkin temel ilkeleri, kavramları ve süreçleri incelemeyi amaçlamaktadır. Dilerim ve ümit ederim, hem profesyonel kütüphaneciler/bilgi yöneticileri hem de öğrenciler bu kitapla süreli yayınların bilgi merkezlerindeki yönetimine kolay ve yararlı bir giriş yaparlar ve bu yayın türüne ilişkin bir perspektif geliştirirler.

                İkinci basım için kitap tümüyle yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Öncelikle, birinci basımda gözden kaçan yazım hataları düzeltilmiş, bazı ifadelere açıklık kazandırılmış; dipnot adresleri de güncellenmiştir.

                İkinci basımdaki temel değişiklikler arasında şunlar yer almaktadır: İlk bölümde yer alan süreli yayın terminolojisi, özellikle Türkçe literatürdeki terim kullanımının kaynaklarını irdelemek üzere profesyonel bir merakla yeniden yazılmıştır. Dördüncü bölümde, seçime yardımcı kaynakların bilgileri güncellenmiş, yedinci bölümde de AAKK2’nin yerini almak üzere geliştirilen Kaynak Erişim ve Niteleme adlı yeni içerik standardı temel birkaç özelliği yanında süreli yayın özelinde ilk kez bu basımda incelenmiştir. Kütüphanelerarası ödünç verme ya da kaynak paylaşımı hizmetinin Türkiye’deki gelişimi de ilkine göre daha ayrıntılı olarak yeniden yazılmıştır. Bu basıma bir de terimler sözlüğü eklenmiş ve bu alandaki temel terimleri ve onların anlamlarını vermek yanında, Türkçe terim kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

                İkinci basımın yazılıp yayımlanmasında katkı ve yardımlarını gördüğüm kişi ve kurumlara teşekkür etmek benim için zevkli bir görevdir. Öncelikle eşime bana çalışmak üzere ortam ve özellikle zaman sağladığı ve Almanca çevirilerde destek verdiği için çok teşekkür ederim. Kendisine yeterince zaman ayıramadığımı düşündüğüm bir anda ‘-anne ne güzel ikimizin de projesi var; ama bir an önce bitirmemiz gerek!’ diyerek beni gülümseten ve motive eden 6. sınıf öğrencisi oğluma da ayrıca teşekkür etmeliyim. Ankara’daki yüksek lisans tezlerine hızla ulaşmamı sağlayan Prof. Dr. Doğan Atılgan’a ve Ankara Üniversitesi kütüphanecilerine, yayın sağlamada yardımcı olan Araş. Gör. Süreyya Çankırı’ya ve kütüphaneci Mustafa Özyürek’e, metnin son okumasını yapan doktora öğrencim Güler Demir’e, bu basımın yayımlanmasına olanak veren Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kuruluna ve baskıyı gerçekleştiren Harun Konya ve Offset ekibine gönülden teşekkür ederim.