Son Buzul Maksimumu’ndan Günümüze Türkiye’deki Bitki Örtüsü Yayılış Alanlarının Olası Değişimi ve Gelecekteki Dağılışına Bir Örnek: Taxus baccata L. An Example of Possible Changes in the Distribution Areas of Vegetation in Turkey, from Last Glacıal Maximum to Present and Future: Taxus baccata L.


AVCI M. , KOÇ D. E. , SVENNING J., AVCI S.

TURQUA Türkiye Kuvaterner Sempozyumu 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 11 Mayıs 2016, ss.91-92

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.91-92