SİGORTACILIK SEKTÖRÜ EKONOMİK BÜYÜMEYE VE FİNANSAL SİSTEMİN GELİŞMİNE KATKI SAĞLAYABİLİYOR MU? TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1987-2006


Sarıoğlu S. E. , TAŞPUNAR S.

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2012, pp.117-140

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117-140

Abstract

This paper investigates the causal relationship between growth in the insurance industry and economic growth and financial development in Turkey over the period 1987-2006. In the empirical analysis, changes in gross domestic product is used as an economic growth indicator and the banking system is considered as a proxy for financial markets. Six independent variables from insurance sector are taken into consideration: amount of total direct premium, amount of life insurance total direct premium, amount of other insurance total direct premium, financial assets, security portfolio and the amount of bond and common stocks of the insurance companies. In order to find out the bi-directional causality between insurance sector and finance and growth, Granger causality test is applied to the yearly data. The empirical results suggest that only the growth in the amount of the financial assests of the insurance companies is the Granger causality of the economic development. In other words, the importance of the insurance sector in Turkish economy is not in a rewarding level yet.wg? "n?? ? /st1:country-region> by the chosen indicators like real interest rate, exchange rate and GDP, during 1997:01- 2009:12 has been investigated by using probit and logit probability models. Statistically meaningful models have been achieved from the chosen indicators for the use of prediction of financial crises. As a result of this analysis, it is projected that selected leading indicators have exhibited outstanding performances in forecasting the crisis as a whole.

 


 

 

Bu çalışmanın amacı, Türk Sigortacılık Sektörü’nün ekonomik büyümeye ve finansal sistemin gelişimine katkısının araştırılmasıdır. 1987-2006 dönemini kapsayan çalışmada, ekonomik büyümeyi temsilen gayri safi yurtiçi hasıla değerlerindeki değişim kullanılırken, finansal piyasaları temsilen bankacılık sistemi alınmıştır. Sigorta sektörüne ait altı değişken analizlere dahil edilmiştir. Bunlar toplam direkt prim tutarı, hayat sigortası direkt prim tutarı, hayatdışı sigorta direkt prim tutarı, sigorta şirketlerinin finansal varlıkları, sigorta şirketlerinin menkul kıymet portföyleri ve sigorta şirketlerinin özel kesim tahvil ve hisse senedi tutarlarıdır. Yıllık verilerin kullanıldığı araştırmada, çift taraflı ilişkiyi tespit edebilmek amacıyla Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Yapılan Granger nedensellik testleri sonucunda yalnızca sigorta şirketlerinin finansal varlıklarındaki büyüme ekonomik büyümenin Granger nedeni olarak bulunmuştur. Sigorta şirketlerinin toplam direkt prim tutarı, hayat sigortası direkt prim tutarı, hayatdışı sigorta direkt prim tutarı, sigorta şirketlerinin finansal varlıkları ve özel kesim tahvil ve hisse senedi tutarları ile ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasında herhangi bir Granger nedenselliği bulunamamıştır. Bir başka deyişle, Türk ekonomisi içinde sigortacılık sektörünün önemi henüz istenen düzeylere gelememiştir.