İzmir Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimindeki Hellenistik Konuta İlişkin İlk Değerlendirmeler


Creative Commons License

PEKER M.

MASROP, no.1, ss.52-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: MASROP
  • Sayfa Sayıları: ss.52-61

Özet

İzmir Nif (Kemalpaşa) Dağı’nın doğu kesimindeki Ballıcaoluk mevkiindeki tahkimli yerleşim içinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan konut, buluntularına göre Erken Hellenistik Dönem’e tarihlendirilmektedir. Konutun mimarisi ve buluntularıyla ilgili ilk değerlendirmeler yanı sıra bu evde yaşayanlara ilişkin bazı öneriler burada sunulmaktadır.

The house uncovered with the excavations in the fortified settlement in Ballıcaoluk, located in the in the eastern part of the İzmir Nif (Kemalpaşa) Mountain, is dated to the Early Hellenistic Period according to its finds. Besides preliminary studies on the architecture of the house and its finds, some remarks on the householders are presented here.