Bipolar bozukluk tanılı hastalara uygulanan bireysel psikoeğitimin yaşam kalitesine etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma


Camuz Gümüş F., BUZLU S.

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2016

  • Basıldığı Şehir: Manisa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye