Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ortamında Sapma Analizleri ve Bir Üretim İşletmesi Üzerinde Uygulanması


Creative Commons License

Sarı E. S., Ülker M. S.

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, no.7, pp.32-49, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi
  • Journal Indexes: EconLit
  • Page Numbers: pp.32-49
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

In a highly competitive environment, manufacturing companies shall adopt to the changing conditions for their survival. As a result of increasing level of competition and changing cost structure, cost systems are expected to provide most accurate and most significant information to the managers and managers shall perform planning, controlling and decision making by using this information. The aim of this study is to explain activity-based variance analyses, which have arised as an alternative to the traditional cost control methods, and examine their applicability. For this purpose, activity-based variance analyses are conducted in a manufacturing company and the outcome is evaluated

Yüksek rekabetin olduğu bir ortamda üretim işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için değişen koşullara uyum sağlamaları gerekmektedir. Artan rekabet düzeyi ve değişen maliyet yapılarının bir sonucu olarak kullanılan maliyet sistemlerinin işletme yöneticilerine en doğru ve en anlamlı bilgileri en hızlı şekilde sağlamaları, yöneticilerin de bu bilgileri kullanarak planlama, kontrol ve karar alma faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, geleneksel maliyet kontrolü yöntemlerine bir alternatif olarak ortaya çıkan faaliyet tabanlı sapma analizleri (FTSA) hakkında bilgi vermek, bu bilgilerin uygulanabilirliğini incelemektir. Bu amaçla bir üretim işletmesinde faaliyet tabanlı sapma analizleri uygulanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.