Dil Temelinde Felsefe ve Medya


Gönenç A., Bozkurt G.

Der Yayınları, İstanbul, 2017

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Der Yayınları
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz gençlerinin 200-300 sözcükle konuştuğu, hatta konuşmadan sadece emoji karakterleriyle haberleşmeye başladığı bir ortamda dil nedir, dil felsefesi, kitle iletişim araçlarında kulla­nılan dil, dil ile ideoloji arasındaki bağlantı gibi sorunsallar giderek daha da önem kazanmaktadır. Klasik deyişle insanı diğer canlılardan ayıran dil, özünde insanın kendini ve dünyayı nasıl algıladığının da, aynı zamanda kitle iletişim araçları aracılığıyla nasıl algılatıldığının da aracıdır. Bu nedenle dil ile ilgili çalışmalara nokta koymak olası değildir. Toplumlar düşünce üretmeye devam ettikçe ve de insanoğlu var­lığını sürdürdükçe dil çalışmaları daimi olacaktır. Dilbilim, felsefe, ideoloji gibi anlaşılabilirliği için ön bilgi gerektiren konuları olabildiğince yalın bir anlatımla ve olabildiği kadar bütünlüklü bir biçimde sizlere sunmaya çalıştık. Umarız bu çalışma ulaştığı her okuruna bilgi ve düşünce adına gerçekçi bir katkı sağlayabilir. Çünkü, dil devingen ve evrilen bir araç ise öğ­renme de hiç sonu olmayan bir eylemdir.