Age-Related Changes in Salivary Function and Its Effect on Oral Health


Batu Ş.

in: Geriatric Dentistry, Prof. Dr. Esra YILDIZ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-70, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-70
  • Editors: Prof. Dr. Esra YILDIZ, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Saliva is critical for maintaining oral and overall well-being in humans. Saliva is a clear, slightly acidic mucinous-serous secretion, composed of various electrolytes, small organic substances, proteins and peptides. Saliva not only lubricates oral tissues, making oral functions such as swallowing and speaking possible, but it also protects teeth and mucosal surfaces in many ways. The secretion and properties of saliva change with age, which can result in dry mouth conditions. These changes predispose older people to disorders such as dysphagia, dental caries, periodontal disease, altered taste, mucositis, pain, candidiasis and other oral infectious diseases. Also, dry mouth leads to reduced nutritional intake and poor tolerance to dental prosthesis, significantly affects general health, and severely reduces their quality of life. This review provides information into how age versus influence salivary properties.

Keywords: Saliva; aging; oral drynes

Tükürük, ağız boşluğunun ve genel sağlığın korunmasında kritik öneme sahiptir. Tükürük bileşiminde çeşitli elektrolitleri, küçük organik maddeleri, proteinleri ve peptitleri içeren, berrak, hafif asidik serömüsinöz bir salgıdır. Ağız dokularını kayganlaştırma yanında, yutma ve konuşma gibi ağız işlevleri tükürük aracılığı ile gerçekleşir, aynı zamanda dişleri ve mukozal yüzeyleri korur. Tükürüğün salgılanması ve özellikleri yaşlanma ile birlikte değişir. Bu durum ağız kuruluğuna neden olabilir ve yaşlıları disfaji, diş çürükleri, periodontal hastalık, tat alma bozukluğu, mukozit, ağrı, kandidiyazis ve diğer oral enfeksiyon hastalıkları gibi rahatsızlıklara yatkın hale getirir. Ağız kuruluğu, diş protezine karşı toleransın zayıflamasına ve yetersiz beslenmeye neden olarak genel sağlığı olumsuz yönde etkiler. Bu durum yaşlıların yaşam kalitesinde azalmaya neden olur. Bu derlemede, yaşlanma süreci ile tükürük özelliklerinde meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tükürük; yaşlanma; ağız kuruluğu