Mitokondriyal DNA, Anaerkil Kalıtım ve İnsan


Şoroğlu C. V., Berkay E. G., Vural B.

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.2, pp.65-74, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Mitokondriyal DNA (mtDNA) çalışmaları tıp, genetik, antropoloji ve arkeoloji birlikteliği
ile şekillenmektedir. Çağlar boyunca değişen akrabalık ilişkileri, göç yollarının tespiti, çeşitli
nedenlerle yer değiştiren topluluklar, evrimsel gelişmeler, tarihi bilinmezlerin aydınlatılması ve
maternal kalıtımlı mitokondriyal hastalıklar hakkında vazgeçilmez bir bilgi kaynağı olmuştur.
Arkeolojik kazılardan elde edilen insan kalıntıları ile yapılan mtDNA – haplogrup çalışmaları,
moleküler genetik tekniklerin ve yeni nesil dizileme teknolojilerinin gelişimi ile klasik
antropolojik yaklaşımla elde edilmesi mümkün olmayan verilere ulaşmamızı sağlamaktadır.
Bu derlemede antik ve modern insan materyallerinden elde edilen mtDNA çalışmaları
incelenmiştir.

Mitochondrial DNA (mtDNA) studies have been formed within the network of medicine,
genetics, anthropology, and archeology. It has been an indispensable source of knowledge
in relation to population relationships, migration routes, evolutionary developmental steps,
and enlightening historical unknowns over the ages as well as being essential in researching
maternally inherited mitochondrial diseases. mtDNA - haplogroup studies provide us advanced
data with molecular genetic techniques and the development of next-generation sequencing
technologies, which cannot be obtained with the classical approach of anthropological studies.
In this review, mtDNA studies obtained from ancient and modern human materials were
reviewed.