Kompozit tabakalarının art arda ve zaman aralığı ile bağlayıcı kullanılarak yerleştirilmesinin makas dayanımı üzerine etkisi (In Vitro araştırma)


TİRYAKİ M. , KORAY F. , güler a., Uzun A.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.46, no.1, ss.17-23, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 46
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.17-23

Özet

Amaç: Kompozit restorasyon yapımında iki kompozit tabakasının yerleştirilmesi arasında zamanın uzadığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Çalışmamızda kompozit tabakaları arasına asit ve bağlayıcı uygulaması ve tabakaların yerleştirilmesinde zaman aralığını değişken tutulmasının kompozitin makas kuvvetlerine dayanımı üzerine etkisi araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada standart ölçülerde hazırlanan silikon kalıplara dökülerek elde edilen akrilik bloklarda bulunan özel hazırlanmış kalıplara kompozit materyal (PrimeDent, USA) yerleştirildi. Diğer tabaka kompozitin yerleştirilmesinde Ultradent (USA) firmasının bağlantı aparatından yararlanılmıştır. Deney örneklerinin makas dayanımları, Instron test cihazında ölçüldü. Elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirildi

Bulgular: Çalışmada makas kuvvetlerine dayananım en yüksek Grup 2'de bulunmuştur (18,6 MPa)(p<0.00l) ve en düşük değer Grup 3'te (6,8 MPa)(p<0.001)bulunmuştur. Grup 4 ile Grup l(kontrol) arasında ve Grup 5 arasında makas kuvvetlerine dayanım açısından anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05).

Sonuç: İki kompozit tabakasının art arda veya 15 dakika zaman aralığı ile yerleştirilmesinde bağlayıcı uygulanması dişin makas kuvvetlerine dayanımını arttırmaktadır.

Purpose:The aim of the comparative study is to evaluate the effect of bonding application between two layers of composite placed immediately or after 15 minutes composite on the shear strength of the material.
Material and Methods: The composite (PrimeDent, USA) is placed into special prepared holes on acrylic blocks with standard dimensions. Ultradent (USA) application apparatus is applied to allow the standart placement of the second layer. Shear strengths between two composite layers were measured by the testing machine (Shimadzu Autograph AG-X) and the obtained data analysed statistically.
Results: Shear strength of composite in group 2 (18.6 MPa) was the highest (p<0.001). Acid etching procedure had no significant effect on shear strength of placing 15 minutes delayed second layer of composite before applying a bonding agent (p>0.05).
Conclusion: Application of bonding between two layers of composite increases shear strength.