ELEKTRONİK HASTA KAYITLARI: GÜVENLİK, ETİK VE YASAL SORUNLAR


Creative Commons License

AY F.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, cilt.9, ss.165-175, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.165-175

Özet

Teknoloji e-Sağlığın merkezinde yer alır. e-Sağlık sağlık bakımının bir alanıdır. Elektronik sağlık kayıtları e-Sağlığın çok önemli bir parçasıdır. Modern sağlık sistemi karmaşıktır ve elektronik sağlık kayıtları farklı alanlarda farklı rollere sahiptir. Hastalar/bireyler sağlık bakımının merkezidir. Fakat, geleneksel müşteri hizmet modeli hızla değişmektedir. Bu nedenle, elektronik sağlık bakım verileri temel etik ilkelere dayandırılmalıdır. Etik yaklaşım, e-Sağlığın yapılandırılmasında ve uygulanmasında temel bir rol oynar. Profesyonel bilişim kurumları tarafından geliştirilmiş olan etik kodlar elektronik sağlık kayıtlarının odağıdır. Bu makalenin amacı elektronik sağlık kayıtlarının sahip olduğu etik problemleri açıklamak ve elektronik sağlık kayıtlarının sahip olması gereken özellikler hakkında bilgi vermektir.

Technology lies at the center of e-Health. E-Health is a species of health care. Electronic health record is very important part of e-Health. Modern health care delivery is a complex and electronic health record has different roles in different settings. Patients/individuals are the focus of health care. But, the traditional client server model is being rapidly changed. So, electronik health care data must focus on fundamental ethical principles. Ethical considerations should play a fundamental role in the structuring and implementation of e-Health. The codes of ethics that have been developed by professional informatics associations focus in the electronic health record. The aim of this article is to explaine electronic health record have ethical problems and to give knowledge about electronic health records must have characteristics.