Yöneticiler için liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştirme


TÜRETGEN İ., ÜNSAL P.

Psikoloji Çalışmaları Dergisi, vol.24, pp.25-44, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Psikoloji Çalışmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.25-44
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the study is to develop a scale measuring leadership traits to be used in selection and career planning of managers. The sample of the study consisted of one hundred and fifteen middle and lower level bank managers.

Based on a review of the literature, a scale consisting of 144 items with nine dimensions was developed.  The data of the study was analysed with respect to reliability, validity and relationships between with demographic variables of the study.  Analyses conducted with the variable of age also show that an increase in age is related with a significant increase in leadership skills evaluated in terms of the total score. 

 The scale has reached its final version with seven dimensions and 86 items after all statistical analyses and after the elimination of nonsuitable items.   It is conculuded that this scale can be used as an instrument to help making decisions in various areas in selections and career planning processes needed to use tests, concerning lower and middle managers in the sector of banking.

Bu araştırmanın amacı, yöneticilerin seçiminde ve kariyer planlamalarında kullanılmak üzere liderlik özelliklerini ölçen bir ölçek geliştirmektir. 

Bankacılık sektöründeki 115 alt ve orta düzey yönetici bu araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur.

Literatürdeki özelliklerinden yola çıkarak dokuz boyutlu, 144 itemli bir ölçek hazırlanmıştır.  Geçerlilik, güvenilirlik ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkilere dair yapılan analizler, ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır.  Yaş değişkeniyle yapılan çalışmalar, yaşla birlikte, toplam puana bağlı olarak değerlendirilen bazı becerilerde artışlar olduğunu göstermiştir. 

Analizlerle ayırt edici olmadığı bulunan itemler elenerek, ölçek yedi boyut ve 86 itemiyle son halini almıştır.  Bu ölçek bankacılık sektöründeki alt ve orta düzey yöneticilerin, özellikle seçim ve kariyer planlama süreçlerinde olmak üzere, testlere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda karar vermeye yardımcı bir araç olarak kullanılabilir.