Maliye - Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları, Maliye Politikası


YILMAZ B. E.

Der Yayınevi, İstanbul, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Yayın Evi: Der Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

1929 Büyük Buhran’ı yaşanana ve Keynes iktisat sahnesine çıkana dek, iktisat politikasının istikrar, büyüme ve bölüşüm amaçlarına ulaşmada, kamunun gelir, harcama ve borçlarından faydalanma, bu araçların büyüklük ve bileşimlerinde düzenlemeler yapma fikri oluşmamıştı. Ancak Buhran’dan itibaren Maliye biliminin önemi ve etki derecesi giderek artmış, özellikle sosyal refah devleti anlayışının gelişmesine paralel olarak, daha önceleri devletten beklenmeyen görevler ve bir çok ekonomik faaliyet, devletin görevi sayılmaya başlanmıştır.

Maliye bilimi, devletin ekonomik faaliyetlerini ve varlık gerekçesini; gelirleri, harcamaları, bütçesi, borçlanması ile tüm bunların kullanımına yönelik politikalar üzerinden inceler. Maliye kitabının güncellenmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskısında, maliye biliminin kapsadığı söz konusu alanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.