Ali Himmet Berki, Hayatı, Eserleri ve İslam Hukukuna Katkısı


Creative Commons License

FURAT A. H.

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.503-514, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.503-514

Özet

Bu makalenin amacı, Osmanlı'nın son dönemininde tahsil hayatını tamamlamış ve bir müddet kadı olarak hizmet etmiş, Cumhuriyet döneminde ise Yargıtay'da uzun yıllar görev almış Ali Himmet Berki'nin hayatı, eserleri ve İslam Hukuku'na katkısını ortaya koymaktır. Berki, Cumhuriyet döneminde özellikle eski kanunların Hukuk Fakültelerin­den yetişen hukukçular tarafından iyi bilinmemesi sebebiyle vakıf, miras gibi konularda hataların yapıldığını kaydeder. O eserlerini bu yanlışlıkların giderilmesi için bir el kitabı olarak yazmıştır. Diğer taraftan onun su hukuku üzerine yaptığı çalışmaları da günümüz hukuk araştırmaları açısından önem taşımaktadır.

Ali Himmet Berki (1882-1976) 
(His life, works and contribution to lslamic law) 
Summary 
it is the aim of this article to focuse on the life, works and contribution to lslamic Law of Ali Himmet Berki who completed his education in lası period of Ottoman Empire and serviced as a Qadi, then in the Period of Republic serviced in Yargitay far many years. Berki records in his books that because of not knowing of old Qanuns by jurists graduated from Law Faculties some problems appeared in the field of waqf and heri­tage. He wrote his book as a guide book to remove these mistakes. On the other hand, his works on water law are alsa important in point of law researches today.