NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ GENÇLİK TURİZM İMKÂNLARININ ANALİZİ


Creative Commons License

TANRIVERDİ H. , İmanova M., Guliyeva D.

3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, Nahçıvan, Azerbaijan, 27 June - 01 July 2018, vol.1, pp.163-167

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Nahçıvan
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.163-167

Abstract

In this study, present tourism possibilities of Nakhchivan Autonomous Republic are analyzed. Because of its historical location and its cultural richness. In this context, the economic and political power of the Nakhchivan Autonomous Republic in different periods of history has caused the interest of people in neighboring countries. In addition, travelers and travelers from different parts of the world traveled to these lands and took notes with historical significance. The Nakhichivan Autonomous Republic, which was a colony of long-time Soviets and a part of the Republic of Azerbaijan, was further developed after 90s. Different possibilities for tourism have been created. In our research, the interview notes we have made among the Nakhiche young people are analyzed. It seems that it is more possible and meaningful to determine the general framework of the activities of Nahcivan Ö.C. for youth tourism in the context of their considerations. Results of one-on-one interviews among 13 young people In Nahcivan Ö.C., it was determined that the touristic activities for young people should be further increased.

Bu çalışmada Nahcivan Özerk Cumhuriyetinin mevcut turizm imkânları analiz edilmektedir. Nahcivan Ö.C. tarihi bir konumda olmasından ve kültürel zenginliğinden dolayı farklı turistik özelliklere sahiptir. Bu bağlamda tarihin farklı dönemlerinde Nahcivan Özerk Cumhuriyetinin ekonomik ve politik gücü komşu ülkelerdeki insanların ilgisine neden olmuştur. Bunun yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden olan seyyah ve gezginler de bu topraklara seyahat etmiş, tarihi önem taşıyan notla almışlar. Uzun dönem Sovyetlerin sömürgesi olmuş ve Azerbaycan Cumhuriyetinin bir parçası olan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti 90’lardan sonra daha da geliştirmiştir. Turizm için farklı olanaklar yaranmıştır. Araştırmamızda Nahcivan gençleri arasında yaptığımız birebir görüşme notları analiz edilmektedir. Onların düşünceleri bağlamında Nahcivan Ö.C.’nın gençlik turizmi için gereken faaliyetlerin genel çerçevesini belirlemek daha olanaklı ve anlamlı olduğu görülmektedir. Toplam 13 genç arasında yaptığımız birebir görüşmenin sonuçları Nahcivan Ö.C.’de gençlere yönelik turistik faaliyetlerin daha da arttırılması gerektiği tespit edilmiştir.