İktisadî Zihniyet ve Nakşibendîlik: Süleyman Şeyhî Tekkesi Örneğinde Vakfedilen Nakit Paralar


KARAOĞLU Ö.

Rumeli’de Osmanlı Vakıfları Üzerine Araştırmalar:Bulgaristan, Ahmet Kala - İsmail Güleç - Ömer Said Güler, Editör, Vakar Vakıf Araştırmaları Yayınları, İstanbul, ss.41-62, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Vakar Vakıf Araştırmaları Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.41-62
  • Editörler: Ahmet Kala - İsmail Güleç - Ömer Said Güler, Editör