The Provisional Arrest and Other Protection Measures for the Purpose of Extradition


Creative Commons License

Dursun S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.3277-3291, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the provisional arrest and other protection measures for the purpose of extradition, regulated in the Law No. 6706 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters of 2016, have been examined by taking into consideration the relevant provisions of the Constitution and the European Convention on Human Rights. In the study, in addition to related regulations of the European Convention on Extradition, the similar provisions of the German Law on International Cooperation in Criminal Matters (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, IRG) have also been compared. As a result, some of the deficiencies in the existing regulations on the protection measures, which are specific to the extradition process have been pointed out.

Bu çalışmada 2016 tarihli, 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu’nda düzenlenen iade amacıyla geçici tutuklama ve diğer koruma tedbirleri, Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri de dikkate alınarak incelenmiştir. İncelemede Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin yanı sıra Alman Ceza İşlerinde Milletlerarası Adli Yardım Kanunu’nun (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, IRG) benzer düzenlemeleriyle de yer yer karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç olarak ise koruma tedbirlerine dair mevcut düzenlemelerde iade sürecine özgü bazı eksikliklere işaret edilmiştir.