Verimlilik Yarışları İçin Bir Elektrikli Otomobilin Gerçeklenmesi (Bir Elektromobilin Aerodinamik, Mekanik, Elektrik ve Elektronik Olarak Gerçeklenmesi)


TİRYAKİ H. , AKGÜNDOĞDU A. , ERDOĞAN G., KARADENİZ O., ŞAHİN U., YILMAZ M. Y. , ...More

World Electro Mobility Conference (WELMO’17), İzmir, Turkey, 4 - 05 May 2017, vol.1, no.1, pp.43-55

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43-55

Abstract

Interdisciplinary teamwork is needed in the design of electric cars; which are shortened as Electromobile. Vital parts of an electromobile design are; chassis with aerodynamic structure of outer shell, tire and rim used with mechanical parts, electric motor and motor drive’s efficiency, battery pack and battery management system, embedded charging unit and communication system. In designing the outer shell, the resistance of the vehicle against air friction must be reduced to the greatest. In designing mechanical components, in addition to ensuring that the vehicle travels safely, the friction between these components must also be minimized. The lower the friction between the used tire & road, the higher the efficiency of the vehicle. Along with the tires, the rims should also be chosen appropriately. The electric motor and the motor drive must be considered as a whole and must be highly efficient in order to reduce the energy consumed by unit time. The used battery should be long lasting and efficient. The embedded charging unit is a switched power supply which is fixed on the vehicle and can be recharged by feeding the battery group from the network. It ensures that vehicles can be easily recharged anywhere, and that there is no need for risky operations such as removing and installing the battery pack for charging. The communication system of the vehicle is very important in terms of both the connections between the electronic cards in the vehicle and the remote monitoring of the vehicle. In this work, we will focus on the design and production of an electric car in general, taking into account all these subcomponents.

Elektromobil olarak kısaltılan elektrikli otomobillerin tasarımında disiplinler arası bir takım çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bir elektromobil tasarımında hayati önem taşıyan kısımlar; dış kabuğun aerodinamik yapısı ile şasi, mekanik aksamlar ile kullanılan lastik ve jant, elektrik motoru ile sürücüsünün verimi, batarya paketi ile batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi ve haberleşme sistemidir. Dış kabuğun tasarımında aracın hava sürtünmesine karşı direncinin en aza indirgenmesi gerekmektedir. Mekanik aksamların tasarımında ise aracın güvenli bir şekilde yol almasını sağlamanın yanısıra bu aksamlar arasındaki sürtünmenin de en aza indirgenmesi gerekir. Kullanılan lastiğin yolla olan sürtünmesi ne kadar düşük olursa aracın verimi o derece yüksek olacaktır. Lastiklerle birlikte jantın da uygun seçilmesi gerekmektedir. Elektrik motoru ve motor sürücüsü bir bütün olarak düşünülmeli ve birim zamanda harcanan enerjinin en aza indirgenmesi için yüksek verimli olmalıdırlar. Kullanılan bataryanın ise uzun ömürlü ve verimli olması şarttır. Yerleşik şarj birimi, araç üzerinde sabit bulunan ve batarya grubunu şebekeden beslenerek şarj edebilen anahtarlamalı bir güç kaynağıdır. Araçların her yerde kolay şarj edilebilmesini ve şarj için batarya kutusunun araçtan çıkarılıp takılması gibi riskli işlemlere gerek kalmamasını sağlamaktadır. Aracın haberleşme sistemi ise hem araç içindeki elektronik kartların birbirleriyle olan ilişkileri hem de aracın uzaktan izlenebilmesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada tüm bu alt bileşenler göz önüne alınarak genel hatlarıyla bir elektrikli otomobilin tasarımı ve üretimi üzerinde durulacaktır.