Investigation of Helicobacter pullorum occurence in chicken in Marmara region of Turkey


BAŞARAN KAHRAMAN B. , AK S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.39, sa.1, ss.63-66, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 39 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.63-66

Özet

Bu çalışmada 96 etçi tavuğa ait sekum ve kolon örneklerinde Helicobacter pullorum’un insidensi araştırıldı. Örnekler Türkiye'nin Marmara bölgesindeki farklı ticari etçi kesimhanelerden toplandı. H. pullorum varlığı konvansiyonel kültürel metotlar ve spesifik Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırıldı. Örneklerden H. pullorum izole edilmedi. Ancak H. pullorum DNA'sı PCR ile örneklerin %55,21 (53/96)'inde saptandı. Etken sekumda kolondan daha yüksek oranda belirlendi. Bu çalışmada sonuçlar Marmara bölgesinde H. pullorum varlığını ortaya koydu. İnsan sağlığı için H. pullorum'un risk faktörü olup olmadığının saptanması için konu ile ilgili araştırmaların sürdürülmesinin gerekli olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pullorum, tavuk, bağırsak, izolasyon, PCR

 


 

The present study was to investigate the incidence of Helicobacter pullorum in caecum and colon of 96 broiler chickens. All samples were obtained from different commercial broiler slaughtering facilities in Marmara region of Turkey. The presence of H. pullorum was assessed by conventional culture method and specific polymerase chain reaction (PCR) test. H. pullorum were not isolated from any of the samples. In contrast, H. pullorum DNA was detected by PCR in 55.21% (53/96) of the samples. Also, it was indicated that caecum was commonly infected than colon. The results showed that H. pullorum is present in Marmara region of Turkey. Further studies are needed to identify the risk factors for the presence of H. pullorum for human health.

Key Words: Helicobacter pullorum, chicken, intestine, isolation, PCR