Strateji Tipleri ile Yenilik Performansı İlişkisinde Stratejik Karar Verme Hızının Şartlı Değişken (Moderator) Etkisi


Özşahin M., Bayarçelik E. B. , YILDIZ B.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ (ECONLIT, EBSCO, PROQUEST, ULAKBIM), vol.x, pp.749-766, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: x
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ (ECONLIT, EBSCO, PROQUEST, ULAKBIM)
  • Page Numbers: pp.749-766