Tarihî Gerçeklere Sâdık Bir Roman: Plevne


ÇİTÇİ S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.48, pp.241-256, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.241-256

Abstract

Mehmet Niyazi who is one of the most important Turkish novelists alive, narrates a significant part of 1877-1878 Ottoman Russian War in Rumelian front in his last novel called Plevna. Plevna is a momentous phase in the field of historical novel of the Turkish literature in terms of bringing national and moral values to forefront, not falling into the anachronism remaining faithful to the historical facts and not making the history a means of popular culture and magazine. Plevna which objectively and realistically reflects the one of the most dramatic incidents in recent history is a novel that patriotism, courage, love, belief and sacrifice have been monumentalized.

Yaşayan en önemli Türk romancılarından biri olan Mehmet Niyazi, son romanı Plevne’de 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Rumeli cephesindeki önemli bir safhasını anlatır. Plevne, millî manevî değerleri ön plana çıkarması, tarihî realitelere sâdık kalıp anokronizme düşmemesi ve tarihi popüler kültürün ve magazinin malzemesi yapmaması yönüyle Türk edebiyatında tarihî roman sahasında önemli bir merhaledir. Yakın tarihin en dramatik olaylarından birini realist ve objektif bir bakış açısıyla yansıtan Plevne, vatan sevgisinin, cesaretin, aşkın, inancın ve fedakârlığın âbideleştirildiği bir romandır.