Tax Law Following Changes in The Law No. 6545


Akın Y. N.

Vergi Sorunları Dergisi, no.329, pp.180-196, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Vergi Sorunları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.180-196
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

8/06/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile idari yargı alanında yapılan değişiklikler, vergi yargısını da etkilemektedir. İdari yargı alanındaki bu değişiklikler, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılan madde değişikliğinden kaynaklanmaktadır. 2577 sayılı Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yeni bir kanun yolu olan istinaf yargısı oluşturulmuş; bununla beraber itiraz ile kararın düzeltilmesi kanun yolu metinden çıkarılmıştır. İlaveten, yapılan değişikliklerle bütünsel olarak Kanun metinlerinin uyumlaştırılabilmesi amacıyla da birçok Kanun maddesinde ya kelime değişikliği yapılmış ya da Kanun maddesinden kelime çıkarılmıştır. Usul hukukunda yapılan değişikliklere işlerlik kazandırabilmek amacıyla da 2576 sayılı Kanun‘da madde değişiklikleri yapılmış ve yeni tesis edilen kanun yolu sistemine hazır hale getirmek üzere, bölge idare mahkemelerinin yapısı, görevleri, organları ve personeliyle ilgili hukuki düzenlemeler hüküm altına alınmıştır. 07/11/2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığının iki adet kararıyla, normatif anlamda yeniden düzenlenen bölge idare mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri belirlenmiş ve 20/07/2016 tarihi itibariyle tüm yurtta göreve başlayacakları bildirilmiştir.