Hemşire Adaylarının Kariyer Planlarında Yaşlı Bakım Hemşireliğine Yönelik Tutumları


ÖZVEREN C. G. , ÜNALDI N. , ÇELEBİ ÇAKIROĞLU O. , Önder G., ÖNDER E.

3. Örgütsel Davranış Kongresi, Tokat, Türkiye, 6 - 07 November 2015, ss.690-693

  • Basıldığı Şehir: Tokat
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.690-693

Özet

Yapılan çalışmada, hemşire adaylarının yaşlı bakım hemşireliği ve diğer hemşirelik alanlarına yönelik tutumları araştırılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak, ilgili literatür taranarak hemşire adaylarının ilgili alanlara yönelik tutumlarını olumlu ya da olumsuz etkileyeceği düşünülen bir takım iş değerleri (kriterler) belirlenmiş ve bu kriterler analize uygun hiyerarşik yapıya dönüştürülmüştür.İlgili anket oluşturulduktan sonra bir devlet üniversitesine bağlı hemşirelik fakültesinin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmanın başında, hemşirelik fakültesi öğrencilerinin özellikle yaşlı bakım hemşireliğine yönelik tutumlarının olumsuz olduğu hipotezi ile yola çıkılmıştır. Analiz sonucunda yaşlı bakım hemşireliğinin kariyer tercihi olarak dezavantajlı olduğu iş değerleri önem derecesine göre sıralanmıştır. Anketler matematiksel bir metot olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında AHP yöntemi kullanılarak hemşire adaylarının yaşlı bakım hemşireliği kariyeri ile ilgilikalitatif yargıları kantitatif şekle dönüştürülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik, Yaşlı Bakım Hemşireliği, Tutumlar, Değerler, İş Doyumu, Kariyer, Analitik Hiyerarşi Prosesi